Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică Iuliu Paul

English Version

Arheologie | Colecţia publică | Laboratoare | Datare arheomagnetică | Conservare - Restaurare | Paleobotanică | Servicii oferite | Contracte de cercetare | Personal ştiinţific | Contact

Prospecţiuni arheogeofizice

Laboratorul beneficiază în prezent de două tehnici principale de investigare non-distructivă a siturilor arheologice si anume rezistivitatea electrică a solului si magnetometrie. Prospectarea geofizică permite identificarea punctelor de interes arheologic si caracterizarea lor detaliată, prin metode non-distructive, în vederea stabilirii unor diagnoze ce permit orientarea si concentrarea cercetărilor sistematice sau de salvare într-un timp scurt si în funcţie de obiectivele stiinţifice. Se contribuie astfel la eficientizarea demersului arheologic prin estimări de ordin cantitativ si financiar, menite într-un final a asigura o mai bună planificare si execuţie a cercetărilor, cu costuri minime si o eficienţă sporită.

Metoda rezistivităţii electrice a solului este realizată în două configuraţii principale si anume prin profilare (tomografie electrică a solului) si studiu de suprafaţă. Aceste metode permit caracterizări ale unor situri arheologice prin identificarea unor componente primare ale acestora precum gropi si santuri de dimensiuni mari, drumuri pavate, fundaţii de clădiri din piatră si cărămidă, ziduri, mozaicuri, cavităţi, morminte etc. Prin natura structurilor identificate se pretează mai ales la siturile cu caracteristic urban. Metoda magnetometrică permite realizarea de măsurători de înaltă rezoluţie beneficiind de două sisteme complete, unul cu vapori alcalini (Cesiu 133) si unul cu protoni, ambele în configuraţie gradiometru (2 senzori). Aceste configuraţii de prospectare permit identificarea zonelor de locuire, a gropilor si sanţurilor, în special a vetrelor si cuptoarelor, a drumuirilor, fundaţiilor de cărămidă precum si a multor alte caracteristici ale unui sit arheologic complex. Aplicaţiile permit în acest caz investigarea siturilor preistorice ct si a celor cu caracteristici urbane mai recente. Se recomandă utilizarea combinată a tehnicilor aflate la dispoziţie pentru o interpretare ct mai completă a anomaliilor înregistrate.

Dotări

  • Sistem rezistivimetru automatizat Scintrex SARIS cu cabluri automate ICS 1 si 2;
  • Sistem gradiometru cu vapori alcalini Scintrex SMARTMAG SM4G;
  • Sistem gradiometru cu protoni/staţie de bază Scintrex ENVIGRAD;
  • Software inversie si modelare 2D si 3D Geoelectrical RES2DINV si RES3DINV;
  • Platformă software pentru procesare/redare date Geosoft OASIS MONTAJ 5.1.2;
  • Software specializat prelucrare si redare date Geoscan GEOPLOT 3.0.

n perspecivă prin achiziţionarea de noi echipamente si completarea celor existente se urmăreste extinderea spectrului de analiză si în domenii precum susceptibilitatea magnetică a solului si georadar. Se doreste deasemenea realizarea si testarea unor configuraţii moderne de senzori menite a îmbunătăţi calitatea si rapiditatea măsurătorilor efectuate precum si a oferi noi perspective analitice, ca de exemplu în prospectarea rezistivimetrică tri-dimensională.

Servicii

  • Avnd în vedere spectrul larg de aplicare a prospecţiunilor geofizice, aceste sisteme pot executa si alte operaţiuni precum identificarea si caracterizarea siturilor si depozitelor de deseuri, localizarea de ţevi, rezervoare si cabluri si a altor utilităţi în cadrul proiectelor urbanistice si de construcţii precum si explorări miniere, de petrol si gaze naturale, studii ale pnzei freatice, însă necesitnd o colaborare stiinţifică prealabilă cu specialistii acestor domenii.

Personal:

Prospectare magnetometrică Profilare rezistivimetrică Tomografie electrică Rezultate prospectiuni rezistivimetrice Rezultate prospectiuni magnetometrice Echipamente din dotare

Telefon: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
Adresă: Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12, 510010, ROMÂNIA

Informaţii generale: arhsis@uab.ro