Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică Iuliu Paul

English Version

Arheologie | Colecţia publică | Laboratoare | Prospecţiuni arheogeofizice | Conservare - Restaurare |Paleobotanică | Servicii oferite | Contracte de cercetare | Personal ştiinţific | Contact

Datare arheomagnetică

Laboratorul beneficiază în prezent de una din cele mai răspndite metode de datare a contextelor si artefactelor provenite din săpături arheologice, metodă ce poate realiza estimări cu o precizie dovedită de pnă la 25 - 50 ani a vrstei unor complexe ce întrunesc un număr de criterii stricte. Metoda se bazează în principiu pe variaţia seculară a proprietăţilor primare ale cmpului geomagnetic (direcţie si intensitate), precum si pe capacitatea de înregistrare a acestor parametri de către structuri de lut si artefacte de lut care au fost arse la temperaturi de peste 650o Celsius. Această înregistrare a parametrilor cmpului geomagnetic se numeste termo-remanenţă magnetică si este în fapt o re-aliniere magnetică a oxizilor ferici din matricea lutului, conformă cmpului magnetic terestru la momentul răcirii de la această temperatură înaltă.

Măsurători complexe de laborator pe probe prelevate din aceste structuri arse pot extrage această informaţie magnetică, ea putnd fi relaţionată în vederea datării la o curbă regională a variaţiei seculare. Această curbă de calibrare este în stadiu de creare pentru teritoriul Romniei însă este posibil a se obţine date, cu o marjă mai mare de eroare, utiliznd sistemele de calibrare ale Ungariei si Bulgariei, aflate astăzi într-un stadiu mai avansat.

Dotări

  • Magnetometru rotativ Molspin MINISPIN;
  • Demagnetizator cu frecvenţe alternante Molspin AF DEMAG;
  • Demagnetizator termic Magnetic Measurements MMTD80;
  • Magnetizator cu puls Magnetic Measurements MMPM10;
  • Trusa prelevare probe arheomagnetice ;
  • Software de redare, prelucrare si interpretarea datelor.

n perspectivă activitatea susţinută a laboratorului se înscrie în demersurile europene de creeare a unor curbe de calibrare reprezentative regional (a se vedea rezultatele Reţelei de Pregătire si Cercetare AARCH la pagina de web http://www.meteo.be/CPG/aarch.net/index.html ) si este în prezent la stadiul de colectare a informaţiei geomagnetice din ct mai multe situri de pe teritoriul Romniei si din ct mai multe perioade istorice. Lansarea acestei metode de datare depinde foarte mult de interacţiunea cu arheologii din toată ţara pentru a permite colectarea de date ct mai viabile pentru Curba de Calibrare a Romniei pentru Datarea Arheomagnetică, într-un timp ct mai scurt.

Servicii

  • Aparatura permite si realizarea de experimente de mineralogie magnetică precum si datări stratigrafice la scară geologică.
  • Monitorizarea variaţiilor de cmp magnetic în timp permite si enunţarea unor ipoteze cu privire la evoluţia complexă a paleoclimatului terestru, cu consecinţe importante pentru lumea de astăzi.

Personal:

Prelevare probe Aducerea la orizontală a probelor Orientarea cu ajutorul busolei Probe Colectarea probelor Prelevarea de sol ars Faza de teren-prelevare Faza de laborator-analiză

Telefon: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
Adresă: Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12, 510010, ROMÂNIA

Informaţii generale: arhsis@uab.ro