Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică

English Version

Home


 •   Documente ataşate:
  • I. Memoriu de activitate şi participări la conferinţe.
  • II. Lista publicaţiilor.
  • III. Proiecte, granturi.

  Curriculum vitae

  INFORMAŢII PERSONALE

  • Nume:..................Şuteu A.Achim Călin
  • Adresa:...............Str. Rozelor, Nr. 13, Cugir, 512600, jud. Alba, România
  • Telefon:...............0768 844 465
  • e-mail:.................calin.suteu@uab.ro
  • Naţionalitate:.....română
  • Data naşterii:.....03.08.1979

  EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

  • Perioada (de la pâna la):..................................2001- în prezent.
  • Numele şi adresa angajatorului:......................Universitatea 1 Decembrie 1918 11-13, Nicolae Iorga, 510010, Alba Iulia, jud. Alba, România.
  • Tipul activităţii sau sectorul de activitate:.....Arheologie; Prospecţiuni arheogeofizice; Datare arheomagnetică
  • Funcţia sau postul ocupat:................................Cercetător Ştiinţific drd.
  • Principalele activităţi şi responsabilităţi.......Efectuarea de prospecţiuni geofizice (magnetometrie şi rezistivitate electrică) în situri arheologice; prelevarea de probe arheomagnetice din situri arheologice şi datarea lor folosind aparatura de laborator şi soft-uri specializate.
  • Perioada (de la pâna la):..................................2004-2006
  • Numele şi adresa angajatorului:......................Department of Archaeological Sciences, Universitatea din Bradford, Marea Britanie.
  • Tipul activităţii sau sectorul de activitate:.....Cercetător pre-doctoral în cadrul laboratorului de datare arheomagnetică din Bradford, ca parte a reţelei de cercetare europeene AARCH - Archaeomagnetic Applications for the Rescue of Cultural Heritage.
  • Funcţia sau postul ocupat:................................Mphi/PhD (masterat cu trecere la doctorat), la zi bursier AARCH.
  • Principalele activităţi şi responsabilităţi.......Prelevarea de probe arheomagnetice din situri arheologice şi datarea lor folosind aparatura de laborator şi soft-uri specializate; realizarea unei lucrări de doctorat cu titlul ,,Datarea arheomagnetică în România - construirea unei curbe de calibrare"

  EDUCAŢIE ŞI FORMARE

  • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:
   • 2004-prezent- Studii doctorale la zi, studii de geofizică aplicată, metode de prospectare a siturilor arheologice, prelevarea şi analiza compexă a probelor de datare arheomagnetică, în cadrul Universităţii din Bradford, Departamentul de Ştiinţe Arheologice, Bradford, Marea Britanie.
   • 1998-2003 Licenţiat - Studii superioare de lungă durată - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Facultatea de Istorie si Filologie, specializarea Istorie-Arheologie, arheologie preistorică, metode şi tehnici moderne de cercetare în arheologie.
   • 1994-1998- Colegiul Naţional David Prodan, Cugir - specializarea istorie ştiinţe sociale.

  • Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale:
   • -Istorie-Arheologie; Arheologie Preistorică; Metode şi tehnici moderne de cercetare în arheologie.

  • Tipul calificării/diploma obţinută:
   • licentiat în Istorie-Arheologie

  • Nivelul de clasificare al formei de instruire/învăţământ:
   • studii superioare de lungă durată; doctorand

  APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

  • Limba maternă:....................limba română
  • Limbi străine cunoscute:
  • -abilitatea de a citi, -abilitatea de a scrie, -abilitatea de a vorbi.
   • limba engleză:....... -excelent,...........-excelent,................. -excelent.
   • limba franceză:...... - bine,................ -satisfăcător,........... -bine.
   • limba italiană:........ - satisfăcător,.. -satisfăcător,............ -satisfăcător.
   • limba spaniolă:..... - satisfăcător,.. -satisfăcător,............ -satisfăcător.
  • Aptitudini şi competenţe sociale:
   • domeniu de cercetare în cadrul unui mediu intelectual: munca în echipă; comunicare şi planificare proiecte şi consiliere pe domenii tehnice; capacitate de lucru dovedită în cadrul unor echipe multinaţionale.
  • Aptitudini şi competenţe tehnice:
   • Cunoştiinţe avansate operare PC: operare Programe Microsoft (Word, Excel, Acces, PowerPoint ), Corel Photo Paint, Adobe Photoshop CS3, Photomodeler 5.0, Oasis Montaj 5.14, Geoplot 3.0 for windows, Res2D şi Res3DInv, navigare Internet etc.
   • Prelevarea de probe în vederea datării arheomagnetice şi prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor în laborator în vederea datării artefactelor arheologice.
   • Operare avansată a aparaturii laboratorului de datare precum şi a altor echipamente necesare datării (cursuri de pregătire în laboratoarele din Thesaloniki şi Liverpool).
   • Operare avansată a sistemelor de prospectare geofizică Scintrex SM4G şi Scintrex ENVIGrad, Scintrex SARIS, GSSI GEM300.
   • Operarea sistemelor GPS de tip hand-held (Gramin, Leica) precum şi a nivelei electronice Leica Sprinter 200.
   • Fotografie digitală şi clasică, noţiuni fundamentale de fotogrametrie digitală.
  • Alte aptitudini şi competenţe:
   • Fotografie de obiect şi peisaj, panoramică; design Web şi grafică multimedia.
  • Permis de conducere:..............NU.

  Telefon: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
  Adresă: Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12, 510010, ROMÂNIA

  Informaţii generale: arhsis@uab.ro