Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică

English Version

Curriculum vitae


I. MEMORIU DE ACTIVITATE ŞI PARTICIPĂRI LA CONFERINŢE

 • 1. - 1998 2007 - Participare ca student şi angajat la cel puţin 15 campanii arheologice organizate de Universitate şi de Institutul de Arheologie Sistemică, pe diferite epoci de la preistorie la perioada romană.
 • 2. - 2000, 2001, 2005 - Participare ca asistent prospectare geofizică în cadrul proiectului Apulum proiect internaţional ce a reunit echipe din Marea Britanie, Germania şi România.
 • 3. - 0ctombrie Noiembrie 2000 - Cursuri intensive în domeniul geofizicii şi datării arheomagnetice în cadrul Birkbeck College, University of London, UK şi vizite de lucru în cadrul laboratorului MoLAS pentru datare arheomagnetică.
 • 4. - August Septmebrie 2001 - Participare ca asistent prospectare geofizică în cadrul proiectului arheologic internaţional Ciminna Archaeological Project stagiul iniţial de prospectare arheologică şi geofizică,în localitatea Ciminna, Sicilia, Italia.
 • 5. - Noiembrie 2002 - Participare cu propunere de proiect la Conferinţa Partners in Projects FP6 desfăşurată în localitatea Aalborg, Danemarca.
 • 6. - Martie 2003 - Participare la cursurile intensive How to write a competitive proposal for the FP6 susţinute de Dr. Sean McCarthy la Bucureşti, România.
 • 7. - 2002 2004, 2006 - 2008 - Proiecte de prospecţiune arheogeofizică (Sebeş Fabrica de cherestea, Palatca Sub Pădure, Ciceu-Mihăieşti La CAP, Alba Iulia Lumea nouă, Alba Iulia staţia de distribuţie carburanţi LukOil, Mahmudia Salsovia, Alba Iulia Apulum - Partoş, Sultana Malu Roşu etc) precum şi campanii de prelevare de probe arheomagnetice din siturile Universităţii.
 • 8. - Decembrie 2004 - Participare la Conferinţa EIGG and ISAP AGM desfăşurată la Londra, în intervalul 15-17 Decembrie, 2004, cu tema "Recent work in Archaeological Geophysics" .
 • 9. - 2005 - Cursuri şi examene în cadrul modulului MSc in Archaeological Prospection, Electrical Methods of Survey şi Magnetic and Electromagnetic Methods of Survey - Department of Archeological Sciences, University of Bradford, Marea Britanie.
 • 10. - 2005 - 2006 - Participare activă în cadrul workshopurilor AARCH, cu prezentare unor lucrări detaliate: Martie 2005 Madrid, Spania, Octombrie 2005 Rennes, Franţa, Mai 2006 Lipari, Italia.
 • 11. - 2005 - 2006 - Cursuri practice de prelevare a probelor Iunie 2005 Birmingham, în colaborare cu English Heritage; Cursuri intesive de pregătire şi training în operarea aparaturii de laborator datare arheomagnetică: Decembrie 2005, Thessaloniki, Aprilie 2006 Liverpool.
 • 12. - 2004 - 2008 - Prelevarea de probe pentru datarea arheomagnetică din situri precum Sultana Malu Roşu, Pecica Şanţu Mare, Vlădeni Popina Blagodeasca, Capidava La Bursuci, Şeuşa Gorgan, Alba Iulia Monolit, Dealul Furcilor, Catedrala Romano-Catolică, Târgu Mureş Lutărie, Sântion Sere, etc.
 • 13. - 2005 - 2006 - Participare în cadrul Sesiunilor anuale Naţionale de Rapoarte Arheologice cu prezentări tematice pe datarea arheomagnetică.
 • 14. - Decembrie 2006 - Participare la Simpozionul de Arheometrie organizat de Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj Napoca cu o lucrare studiu de caz pe tema datării arheomagnetice.
 • 15. - 2007 - Participare în cadrul echipei proiectului Cultura 2000 SEE PAST în vederea construirii paginii de web şi a muzeului virtual precum şi în realizarea catalogului de expoziţie .
 • 16. - Iulie 2007 - Participare la Congresul Internaţional IUGG 07, Perugia, Italia: lucrare cu titlul Establishing a secular variation curve for Romania: recent research and a case study - dating a Roman kiln complex .

II. LISTA PUBLICAŢIILOR

 • 1. Izabela Băbuţ, Călin Şuteu, 2000 - Cercetări arheologice de suprafaţă efectuate pe teritoriul satului Păuca (jud. Sibiu), în BCSS 6, 2000, Alba Iulia, pp. 41-53.
 • 2. Călin Şuteu, 2001 - Datarea geomagnetică. O introducere teoretică în principiile datării absolute folosind metoda arheomagnetismului remanent, în BCSS 7, 2001, Alba Iulia, pp. 151-157.
 • 3. Emilia Corbu, Călin Şuteu, 2004 - Relevanţa cronologică şi istorică a primelor datări arheomagnetice în România pe situl medieval-timpuriu (sec. VIII-XI) de la Vlădeni Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa). Arheologia Medievală, V, 2004, pp. 243-248.
 • 4. Beatrice Ciută, Cristian Florescu, Mihai Gligor, Paula Mazăre, Călin Şuteu, Simona Varvara - Ceramica neolitică o lecţie de istorie, catalog de expoziţie / A history lesson Pottery manufacturing 8000 years ago, editura Aeternitas, 2007, ISBN 978-973-7942-67-8,-86-9, 146p; expoziţie virtuală http://www.uab.ro/seepast/muzeu_virtual/Virtual_Museum___home_page.htm.
 • 5. Călin Şuteu, Cathy M. Batt, Irene Zananiri, 2008 - New developments in archaeomagnetic dating for Romania A progress report on recent directional studies, Physics and Chemistry of the Earth 33 (2008), pp. 557-565.
 • 6. Călin Şuteu, 2001 - 2008 - Rapoarte tehnice interpretative pentru lucrarile contractate de prospecţiuni arheogeofizice pentru siturile arheologice: Palatca şi Mihăieşti (jud. Cluj); Mahmudia Salsovia (Tulcea); Sebeş Fabrica de cherestea, Alba Iulia Lukoil (Alba), Vinţu de Jos (Alba); Roşia Montană Alburnus Maior şi Alba Iulia Recea (Monolit), (Alba); Sultana Malu Roşu (jud. Călăraşi); Giurgeni Târgu de Floci (jud. Ialomiţa); Cluj Napoca Autostrada (jud. Cluj); Uroi Măgura Uroiului (jud. Hunedoara); Măgura (jud. Teleorman); Cârlomăneşti Cetăţuie (jud. Buzău); Jucu de Sus Platforma Tetarom 3 (jud. Cluj); Chinari În Deal (jud. Mureş); Sângeorgiu Sub Ghera şi Cimitirul Evanghelic (jud. Mureş); Ocland necropola tumulară (jud. Harghita); Fântânele necropola scitică, Posmoş, Mătişelu, (jud. Bistriţa Năsăud); Apaţa cetatea medievală (jud. Braşov); Lunca Someşului Mic (jud. Cluj) etc.
 • 7. Călin Şuteu et all, 2002 - 2008 - Rapoarte aparute n Cronica Cercetarilor Arheologice: Alba Iulia Str. Clujului (jud. Alba); Bărăbanţ La Fermă (jud. Alba); Sebeş Hale (jud. Alba); Teiuş Cetăţuie (jud. Alba) etc.

III. PROIECTE, GRANTURI

 • 1. Pe urmele vechilor olari: relaţia dintre om şi ceramică în timpurile străvechi, 2006, Contract AFCN nr. 42 din 29 Mai 2006 - membru.
 • 2. South Eastern European Pottery: Archaeology and Scientific Techniques SEEPAST, proiect finanţat EU Culture 2000 - membru.
 • 3. Curba de referinţă pentru datare arheomagnetică în arheologie. Spaţiul intracarpatic, proiect CNCSIS PNCDI nr. 2504, 2008 - membru.

Telefon: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
Adresă: Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12, 510010, ROMÂNIA

Informaţii generale: arhsis@uab.ro