Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică “Iuliu Paul”

English Version

Arheologie | Colecţia publică | Laboratoare |Servicii oferite |Contracte de cercetare|Personal ştiinţific | Contact

Arheologie

 • Arheologie
  • Realizarea unor prospectii de identificare a unor puncte de interes arheologic din cadrul unui sit cercetat sau chiar identificarea unor noi puncte de interes arheologic; identificarea unor caracteristici de asezare greu de reconstituit chiar si prin sapaturi exhaustive costisitoare, precum sistemele de aparare, amplasarea si distributia locuintelor, etc.; identificarea unor faze de evolutie prin metode de stratigrafie orizontala etc.;
  • Caracterizarea complexa a principalelor elemente ale unei asezari umane prin metode non-distructive; caracterizari de situri specifice arheologiei clasice („urbane”) dar si situri preistorice („rurale”), unistratificate sau pluristratificate; anticiparea în timp real (în timpul cercetarilor sistematice) a unor caracteristici în zona de studiu efectiv pentru o cât mai amanuntita si corecta interpretare/ apreciere a situatiei arheologice existente;
  • Se poate realiza eficientizarea descarcarii de sarcina istorica si planificarea ei prin estimari de ordin fizic si financiar a eforturilor în timp real si costuri minime.
 • Alte domenii
  • Caracterizari de situri ecologice si identificarea unor depozite ilegale de deseuri;
  • Localizarea de tevi, rezervoare si cabluri în scopuri de organizare urbanistica si eficientizare a santierelor de constructii;
  • Detectarea proiectilelor si a minelor de razboi ramase neexplodate;
  • Explorari mineraliere, petrolifere si studii ale pânzei de apa freatica din sol, în colaborare cu alte institutii.

Conservare - restaurare

 • Ceramică
  • Restaurarea si conservarea vaselor ceramice din diferite epoci istorice( curatiri, reântregiri, impregnari, reconstituiri si ridicari „ in situ” ale unor elemente din cadrul unor complexe arheologice;
  • Restaurarea materialelor arheologice, de arta, sau utilitare din ceramica, faianta, portelan, sticla, ipsos;
  • Efectuarea de copii stiintifice, replici si imitatii dupa piese arheologice de mare interes sau de arta;
  • Reproducerea dupa originale sau matrite;
  • Realizarea în regim controlat a testelor de arheologie experimentala pentru materiale ceramice ( modelare, decorare si ardere ).

  Arheobotanică

  • În cadrul laboratorului de paleoetnobotanica, pot fi executate prelevari de probe de sol din diferite contexte arheologice, urmate de procesarea în cadrul instalatiei de flotatie, în scopul recuperarii si analizarii potentialelor macro-resturi vegetale apartinând diferitelor epoci istorice;
  • Pot fi realizate identificari calitative (familie, gen, specie), precum si raporturile cantitative între categoriile taxonomice identificate;
  • Totodata pot fi realizate determinari (identificari) de amprente de frunze de arbori si arbusti, de pe diferite materiale descoperite în sapaturile arheologice;

Sediu IAS Sediu IAS Santier arheologic Restaurare ceramica Restaurare metale Instalatie flotatie

Telefon: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
Adresă: Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, 510009, ROMÂNIA

Informaţii generale: arhsis@uab.ro