Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică Iuliu Paul

English Version

Colecţia publică | Laboratoare | Servicii oferite | Contracte de cercetare | Personal ştiinţific | Contact


Departamentul de arheologie

Departamentul de arheologie îşi desfăşoară activitatea în subsolul corpului C al Universităţii, în încăperi adaptate pentru cabinete, spaţii de tranzit şi depozite definitive, necesare în procesul prelucrării, colecţiilor arheologice. La acestea se adaugă spaţiile expoziţionale, concepute ca mijloace de valorificare didactică şi ştiinţifică a rezultatelor cercetării de teren (sistematice şi/sau preventive) precum şi pentru expoziţii cu conţinut tematic.Personal:

Şantier arheologic Şantier arheologic Şantier arheologic Şantier arheologic Şantier arheologic

Telefon: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
Adresă: Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12, 510010, ROMÂNIA

Informaţii generale: arhsis@uab.ro