Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică Iuliu Paul

English Version

Home


 •   Documente ataşate:
  • I. Lista publicaţiilor.
  • II. Lista lucrărilor comunicate la simpozioane /sesiuni de comunicări/ ştiinţifice.
  • III. Proiecte, granturi.
  • IV. Şantiere arheologice.
  • V. Expoziţii arheologice.

  Curriculum vitae

  INFORMATII PERSONALE

  • Nume:..................Mazăre Nicoleta-Paula
  • Adresa:...............510215 Alba Iulia, România.
  • Telefon:...............0258/817071
  • e-mail:.................paula.mazare@uab.ro
  • Naţionalitate:.....română
  • Data naşterii:.....06.12.1975

  EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

 • Perioada (de la pâna la):..................................Mai 2004- în prezent.
 • Numele şi adresa angajatorului:......................Universitatea 1 Decembrie 1918 11-13, Nicolae Iorga, 510010, Alba Iulia, jud. Alba, România.
 • Tipul activităţii sau sectorul de activitate:.....Arheologie; Cercetare - Departament arheologic.
 • Funcţia sau postul ocupat:................................Cercetător Ştiinţific drd.
 • Principalele activităţi şi responsabilităţi.......Participarea la contracte şi proiecte de cercetare arheologică; Participarea la organizarea şi desfăşurarea şantierelor arheologice(sistematice şi preventive); Prelucrarea şi publicarea materialelor descoperite pe şantierele arheologice; Studiul artefactelor legate de producţia textilă în preistorie; Organizarea colecţiilor şi depozitelor arheologice; Organizarea expoziţiilor arheologice cu caracter ştiinţific şi didactic.
 • Perioada (de la pâna la):..................................Februarie 2000 - Mai 2004
 • Numele şi adresa angajatorului:......................Universitatea 1 Decembrie 1918 11-13, Nicolae Iorga, 510010, Alba Iulia, jud. Alba, România.
 • Tipul activităţii sau sectorul de activitate:.....Arheologie; Cercetare - Departament arheologic.
 • Funcţia sau postul ocupat:................................Asistent cercetare ştiinţifică.
 • Principalele activităţi şi responsabilităţi.......Participarea la organizarea şi desfăşurarea şantierelor arheologice (sistematice şi preventive); Prelucrarea şi publicarea materialelor descoperite pe şantierele arheologice; Analiza artefactelor din materii dure animale (MDA); Organizarea colecţiilor şi depozitelor arheologice; Desfăşurarea de activităţi didactice şi laboratoare cu studenţii.
 • Perioada (de la pâna la):..................................Februarie iunie 2002 - 2003 (semestrul II)
 • Numele şi adresa angajatorului:......................Universitatea 1 Decembrie 1918 11-13, Nicolae Iorga, 510010, Alba Iulia, jud. Alba, România.
 • Tipul activităţii sau sectorul de activitate:.....Catedra de istorie, Specializarea Istorie-Arheologie.
 • Funcţia sau postul ocupat:................................Cadru didactic asociat (preparator).
 • Principalele activităţi şi responsabilităţi.......Organizarea seminariilor la cursul Credinţe, mituri şi idei religioase în preistorie pentru studenţii de anul III - specializarea Arheologie.
 • Perioada (de la pâna la):..................................Septembrie - octombrie 1995
 • Numele şi adresa angajatorului:......................Şcoala generală cu clasele I-IV, Floroaia Mare, Oraş Întorsătura Buzăului, jud. Covasna.
 • Tipul activităţii sau sectorul de activitate:.....Învăţămînt primar.
 • Funcţia sau postul ocupat:................................Învăţător titular.
 • Principalele activităţi şi responsabilităţi.......Activităţi didactice de predare învăţare la clasa a IV-a.

 • EDUCAŢIE ŞI FORMARE

  • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:
   • Octombrie 1999-iunie 2000- Master În specializarea Arheologie pre- şi protoistorică - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie, Arheologie informatizată, Metode, mijloace şi tehnici (clasice şi moderne) de cercetare şi datare în arheologie.
   • Octombrie 1995-iunie 1999- Licenţiat - Studii superioare de lungă durată - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Facultatea de Istorie si Filologie, specializarea Istorie-Arheologie, arheologie generală, preistorie generală, istoria veche a României, istoria veche universală, informatică, istoria artelor, istoria religiilor, practică în 10 campanii de săpături, desfăşurate pe 7 şantiere arheologice.
   • Septembrie 1990-iunie 1995- Diploma de bacalaureat - specializarea învăţător - şcoala normală Andrei Mureşianu, Braşov - specializarea psiho-pedagogie preşcolară şi şcolară, metodica predării în ciclul primar.

  • Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale:
   • -Istorie-Arheologie; Arheologie Preistorică; Metode şi tehnici moderne de cercetare în arheologie.

  • Tipul calificării/diploma obţinută:
   • licentiat în Istorie-Arheologie

  • Nivelul de clasificare al formei de instruire/învăţământ:
   • studii superioare de lungă durată; doctorand

  APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

  • Limba maternă:....................limba română
  • Limbi străine cunoscute:
  • abilitatea de a citi, abilitatea de a scrie, abilitatea de a vorbi.
   • limba engleza:......... -foarte bine,........-bine,...................... -bine.
   • limba franceză:........ - bine,.................. -elementar,........... -elementar.
   • limba germană:....... - elementar,....... -elementar,........... -elementar.
  • Aptitudini şi competenţe sociale:
   • Munca în echipă- experienţă dobândită prin participarea la proiecte de cercetare, la derularea şantierelor arheologice, prin pregătirea sesiunilor studenţeşti şi a expoziţiilor didactice. Adaptabilitate - dovedită în principal în timpul situaţiilor neprevăzute intervenite în timpul taberelor arheologice.
  • Aptitudini şi competenţe organizatorice:
   • Eperienţă în organizarea şi conducerea şantierelor arheologice, în organizarea activităţilor didactice (seminarii cu studenţii, lecţii cu elevii din ciclul primar).
  • Aptitudini şi competenţe tehnice:
   • Cunoştiinţe operare PC: operare Programe Microsoft (Word, Excel, Acces, PowerPoint ), CorelDraw, Adobe, HTML, navigare Internet etc.
  • Alte aptitudini şi competenţe:
   • Aptitudini în desen, dezvoltzte prin frecventarea cursurilor de grafică la Şcoala populară de artă din Alba Iulia, septembrie 2002 - iunie 2005; Aptitudini muzicale dezvoltate pe parcursul liceului şi participarea activă la corul liceului 1990-1995.

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE

  • Burse studii:
   • Aprilie-iunie 2000 - Bursă socrates - Erasmus la Ruhr-Universitat Bochun, Germania, pentru aprofundarea domeniului industriei materiilor dure animale (IMDA) preistorice şi pregătirea disertaţiei de Master.
  • Membru al asociaţiilor profesionale:
   • Din noiembrei 2000 înscrisă în Registrul arheologilor din România.
   • Din mai 2008 membr259; a European Association of Archaeologists.

  Telefon: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
  Adresă: Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12, 510010, ROMÂNIA

  Informaţii generale: arhsis@uab.ro