Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică Iuliu Paul

English Version

Home

 •   Documente ataşate:
  • I. Lista publicaţiilor.
  • II. Abstract-uri publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale.
  • III. Rapoarte arheologice.
  • IV. Proiecte de cercetare ştiinţifică.
  • V. Studii publicate în format PDF.

  Curriculum vitae

  INFORMAŢII PERSONALE

  • Nume:..................Gligor Mihai
  • Data naşterii:.....28.07.1971
  • Adresa:...............Nr. 20B, Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, jud. Alba, România
  • E-mail:.................mihai.gligor@uab.ro
  • Naţionalitate:.....română

  EDUCAŢIE ŞI FORMARE

  • Numele şi tipul instituţiei de învatamânt şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:
   • 2008- Doctorat, teza ,,Aşezarea neo şi eneolitică de la Alba Iulia-Lumea Nouă în lumina noilor cercetări", sub conducerea Prof. Univ. Dr. Iuliu Paul, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia.
   • 1998-1999- studii postuniversitare: studii aprofundate în Arheologie Pre şi Protoistorică în cadrul Universitatii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia.
   • 1991-1996- studii superioare, diplomă de licenţă în Istorie-Arheologie, Facultatea de Ştiinţe a Universitatii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

  APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE - STUDII DE SPECIALIZARE

   • 1. Bucureşti, ESRI România, ian.-feb. 2004 - ArcGIS pentru avansaţi.
   • 2. Şcoala Academică Postuniversitară "Informatică Aplicată şi Programare" - Universitatea Politehnică Cluj-Napoca (2001-2003)
   • 3. Diplomă de studii academice postuniversitare. Lucrare de disertaţie cu titlul "Aplicaţii GIS în arheologie. Studiu de caz: aşezarea neo-eneolitică de la Alba Iulia-Lumea Nouă" (Feb.2004)
  EXPERIENTA PROFESIONALA
  • Perioada (de la pna la):..................................1996-2001
  • Numele si adresa angajatorului:......................Grupul Şcolar "Avram Iancu" Aiud
  • Tipul activitatii sau sectorul de activitate:.....Profesor
  • Functia sau postul ocupat:................................Profesor titular istorie

  • Perioada (de la pna la):..................................2001-2004
  • Numele si adresa angajatorului:......................Universitatea "1 Decembrie 1918"
   Alba Iulia, nr.11-13, str. Mihai Viteazu
  • Tipul activitatii sau sectorul de activitate:.....Asistent cercetare, Baza de Cercetare cu Utilizatori Multipli
  • Functia sau postul ocupat:................................Asistent cercetare

  • Perioada (de la pna la):..................................2004-feb.2008
  • Numele si adresa angajatorului:......................Universitatea "1 Decembrie 1918"
   Alba Iulia, nr.11-13, str. Mihai Viteazu
  • Tipul activitatii sau sectorul de activitate:.....Cercetător, Institutul de Arheologie Sistemică
  • Functia sau postul ocupat:................................Cercetător

  • Perioada (de la pna la):..................................2008-prezent
  • Numele si adresa angajatorului:......................Universitatea "1 Decembrie 1918"
   Alba Iulia, nr.11-13, str. Mihai Viteazu
  • Tipul activitatii sau sectorul de activitate:.....Lector universitar, Catedra de Istorie, Facultatea de Istorie şi Filologie
  • Functia sau postul ocupat:................................Lector universitar


  • Membru n Organizatii Nationale si Internationale:
   • Membru n Registrul Arheologilor din România (cod AM-S-178). Categoria de atestare: Arheolog Specialist
   • Membru EAA (European Asociation of Archaeology-ID4412)
  • Limba materna:..........................limba romna
  • Permis de conducere:..............permis categoria B.

  Telefon: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
  Adresă: Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12, 510010, ROMÂNIA

  Informaţii generale: arhsis@uab.ro