Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică Iuliu Paul

English Version

Arheologie | Colecţia publică | Expoziţii | Laboratoare | Servicii oferite | Contracte de cercetare | Personal ştiinţific | Contact

Depozite

Depozitul de tranzit este sectorul din cadrul Departamentului arheologic pe unde tranzitează materialele arheologice ce provin din descoperiri întâmplătoare, săpături de salvare şi sistematice. Aici se desfăşoară cea mai mare parte a procesului de prelucrare a materialelor rezultate din cercetările de teren: selectarea şi trierea materialelor, inventarierea provizorie pe unităţi de cercetare (suprafeţe, secţiuni, casate şi sondaje), repartizarea materialelor şi a probelor selectate anterior către laboratoarele (restaurare-conservare, datare, paleobotanică, chimie), selectarea materialelor propuse pentru inventariere defitivă. Pe baza acesteia din urmă, materialele sunt transferate către depozitul definitiv.

În depozitul final se regăsesc materialele prelucrate care constituie patrimoniul arheologic al Universităţii. Toate informaţiile de ordin ştiinţific despre aceste materiale inventariate, determinate şi catalogate, se regăsesc în fişele de obiect, cumulate în baza de date informatizată a Institutului şi în Arhiva documentară.


Depozit final Depozit tranzit Depozit final

Telefon: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
Adresă: Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12, 510010, ROMÂNIA

Informaţii generale: arhsis@uab.ro