Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică "Iuliu Paul"

English Version

Arheologie | Colecţia publică | Laboratoare |Servicii oferite |Contracte de cercetare|Personal ştiinţific | Contact


Activităţi care au avut loc:

Case pentru lumea de dincolo credinţe şi ritualuri funerare la Apulum

   LEGĂTURI UTILE:

Universitatea „1 Decembrie 1918”

Catedra de Istorie UAB

South-Eastern European Pottery

Cercul de Istorie Veche şi Arheologie

Institutul de Memorie Culturală

Consiliul Naţional al Cercetării     Ştiinţifice - CNCSIS

Vienna Institute for Archaeological     Sciences

EU-Research Training Network -     AARCH

Department of Archaeological     Sciences, Bradford, UKBaza de Cercetări cu Utilizatori Multipli (B.C.U.M.) s-a constituit pe baza grantului de tip B, aprobat prin Contractul nr. 198/24.01.2001.

În perioada 2001-2003, B.C.U.M. s-a format ca o structură de cercetare, având ca scop dezvoltarea unui sistem de pregătire, teoretică şi practică, a specialiştilor în domeniul arheologiei, al conservării şi restaurării materialelor şi siturilor arheologice, începând cu pregătirea de specialitate a studenţilor şi continuând cu cea de specializare postuniversitară (masterat, doctorat) şi postdoctorală.

După încheierea grantului, B.C.U.M.-ul s-a transformat într-un INSTITUT DE ARHEOLOGIE SISTEMICĂ (I.A.S.), ce ulterior, în 2004, a fost acreditat de către M.E.C. şi C.N.C.S.I.S., prin Certificatul nr.20/CC-C.

Prin activitatea desfăşurată în prezent se doreşte extinderea serviciilor academice şi antreprenoriale (către terţi) oferite de I.A.S. şi implicit, a contribuţiei Institutului la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în Universitate.


Proiecte în derulare:

Sediu IAS

  • The international project “Urban and cultic space in Roman Apulum”


  • Universitatea Sediu IAS Sediu IAS Sesiune de comunicări in incinta bibliotecii virtuale Palatul Apor - Rectoratul Universităţii

    Telefon: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
    Adresă: Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12, 510010, ROMÂNIA

    Informaţii generale: arhsis@uab.ro

    Webmaster : Sorin Tîrnovean