Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică

English Version

Curriculum vitaeI. CĂRŢI PUBLICATE:

 • 1. Beatrice Ciută, Cultivarea plantelor în pre- şi protoistoria bazinului intracarpatic din România. Alba Iulia, 2009
 • 2. Beatrice Ciută, Arheobotanica. Ghid metodologic privind prelevarea, procesarea şi interpretarea macroresturilor vegetale provenite din săpăturile arheologice, Alba Iulia, 2008

II. COLABORATOR LA PUBLICAREA UNOR CĂRŢI:

 • 1. Florea Costea, Angelica Bălos, Lucica Savu, Radu Ardevan, Adrian Ursuţiu, Ioan Şoneriu, Georgeta El Susi, Beatrice Ciută, Dan Ştefan, Maria-Magdalena Duţescu, Augustin-Tipia Ormenişului, monografie arheologică, Braşov, 2006
 • 2. Beatrice Ciută, Cristian Florescu, Mihai Gligor, Paula Mazăre, Călin Şuteu, Simona Varvara, Ceramica neolitică. O lecţie de istorie (catalog de expoziţie), Alba Iulia, 2007
 • 3. Beatrice Ciută, Cristian Florescu, Mihai Gligor, Paula Mazăre, Călin Şuteu, Simona Varvara, A history lesson-pottery manufacturing 8000 years ago, Alba Iulia, 2007

III. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

 • 1. Beatrice Daisa Ciută, Marius Ciută, Consideraţii asupra unor amprente de frunze descoperite într-o locuintă neolitică din situl de la Limba-Vărăria, în Sargetia, XXVIII/XXIX, 1, 1999/2000, 25-37.
 • 2. Beatrice Daisa Ciută, Marius Ciută, Contribuţii la reconstituirea paleomediului comunităţilor Vinca din Bazinul Mijlociu al Mureşului, în Sargetia, XXX, 2001-2002, 51-59.
 • 3. Beatrice Daisa Ciută, Importanţa şi rolul analizelor de ordin paleoetnobotanic în arheologie, în Pre-Actele Mesei Rotunde cu tema: Perspective ale interdisciplinarităţii în arheologia româneasca, Târgoviste, 2003, 95-99.
 • 4. Beatrice Daisa Ciută, Condiţii de prezervare a macroresturilor vegetale în contextele arheologice, în Sargetia XXXI, 2003, 311-315.
 • 5. Beatrice Daisa Ciută, Barbara Zach-Obmann, Marius Ciută, Identificarea macroresturilor vegetale descoperite într-un sit apartinând perioadei neoliticului dezvoltat, în Apulum XLI, 2004, 103-112.
 • 6. Beatrice Daisa Ciută, Marius Ciută, Contribuţii la cunoaşterea paleomediului şi a practicilor cultice eneolitice. Altarul-grânar de la Şeuşa-Gorgan (I), în Corviniana, VIII, 2004, 57-64.
 • 7. Beatrice Daisa Ciută, Despre rolul şi importanţa arheobotanicii în cercetarea arheologică din România, în Patrimonium Apulense, IV, 2004, 105-110.
 • 8. Beatrice Daisa Ciută, Cristinel Plantos, Analiza arheobotanică a unui lot de seminţe provenit din silozurile de la Piatra Craivii (jud. Alba), în Apulum XLII, 2005, 83-94.
 • 9. Beatrice Daisa Ciută, Horea Pop, Macroresturi vegetale recuperate în urma unor cercetari arheologice desfăşurate pe teritoriul oraşului Şimleul Silvaniei, în Corviniana IX, 2005, 81-87.
 • 10. Beatrice Daisa Ciută, Analiza arheobotanică a macroresturilor vegetale provenite din situl Tipia Ormenişului (jud. Braşov), în Patrimonium Apulense V-VI, 2006, 127-132.
 • 11. Beatrice Daisa Ciută, Horea Pop, Macro botanical remains recovered from archaeological researches carried out in Şimleul Silvaniei area, în Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, Omagiu Profesorului Ioan Andritoiu la 65 ani, Alba Iulia, 2005, 457-464.
 • 12. Beatrice Daisa Ciută, Coralia Crisan, The analysis of archaeobotanical macro remains retrieved from a pit belonging to the migration period, discovered at Ernei-Cariera (Mures County), n Fontes Historiae, Studia in Honorem Demetri Protase, Cluj, 2006, 853-855.
 • 13. Beatrice Daisa Ciută, Analiza arheobotanică a macroresturilor vegetale provenite din situl Cheile Turzii-Pestera Ungurească, în Apulum XLIII/1, 2006, 35-44.
 • 14. Beatrice Daisa Ciută, Despre alimentaţie la daci: perspective oferite de analize statistice şi spaţiale întreprinse asupra macroresturilor vegetale recuperate din aşezările: Piatra Craivii, Capâlna, Cetea, Tipia Ormenişului, Şimleul Silvaniei, în Corviniana X, 2006.
 • 15. Beatrice Daisa Ciută, Cristinel Plantos, Date obţinute în urma analizării unor noi loturi de macroresturi vegetale provenite din cetatea dacică de la Capâlna (jud Alba), în Carpica XXXV, 2006, 401-405.
 • 16. Beatrice Daisa Ciută, Câteva consideraţii de ordin paleoetnobotanic privind utilizarea fructelor de Quercus sp. în cadrul dietei umane în perioada preistoriei, în Apulum XLIV/1, 2007, 53-57.
 • 17. Beatrice Daisa Ciută, Analiza arheobotanică a macroresturilor vegetale provenite din situl Cheile Turzii-Peştera Ungurească (jud. Cluj)-campania 2006, în Corviniana XI, 2007.
 • 18. Beatrice Daisa Ciută, Analize arheobotanice efectuate asupra probelor provenite din situl arheologic Târgu Mureş- Cetate, în Marisia, 2008 (în curs de apariţie).
 • 19. Beatrice Daisa Ciută, Cultivarea plantelor în perioada eneolitic-epoca bronzului. Cultura Coţofeni, în Apulum XLV/1, 2008, 331-343.
 • 20. Beatrice Daisa Ciută, Reconstituirea climatului din Holocen. Influenţa factorilor de mediu asupra vegetaţiei, în Annales Universitatis Apulensis, series Historica, 13, 2009, 41-49.
 • 21. Beatrice Daisa Ciută, Cultivators or shepherds? New archaeobotanical data regarding plants cultivation within aeneolithic-bronze age communities located in the Romanian intracarphatian area, n Acta Terrae Septemcastrensis, VIII, 2009, 169-179.
 • 22. Beatrice Daisa Ciută, Utilizarea speciei Allium sativum în scop magico-ritual de-a lungul timpului, în Apulum XLVI, 2009, p. 363-373.
 • 23. Beatrice Daisa Ciută, Vitis vinifera specie used in libations and in daily life. Apulum Liber Pater sanctuary, n Acta Terrae Septemcastrensis, IX, 2010, p. 185-195.
 • 24. Beatrice Daisa Ciută, Comparative study regarding evolution of vegetation in the archaeological site from Limba-Oarda De Jos (Alba County, n B.AM. (Brukenthal Acta Musei), VI, 1, 2011, p. 35-48.
 • 25. Marius Mihai Ciută, Beatrice Daisa Ciută, Două piese de plastică zoomorfă, vinciene, descoperite la Limba-Bordane şi Alba Iulia-Lumea Nouă (jud. Alba) / Two Minor Sculptural Items Discovered at Limba-Bordane and Alba Iulia - Lumea Noua (Alba County), n Terra Sebus, 3, 2011, p. 9-23.
 • 26. Beatrice Daisa Ciută, Ioan Bejinariu, Un complex cu depunere rituală aparţinand culturii Tiszapolgar descoperit la Lesmir-Dealul lui Kuhn/Kuhnhegy / A Ritual Pit Filling of the Tiszapolgar Culture Discovered at Lesmir-Kuhnhegy, n Terra Sebus, 3, 2011, p. 101-108.

IV. RAPOARTE ARHEOLOGICE PUBLICATE ÎN COLABORARE

 • 1. Marius Ciută, Beatrice Daisa Ciută, Andrei Ştefan, Marius Breazu, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în situl de la Şeuşa-La cararea morii, campania 1999, în Cronica Cercetărilor Arheologice (CCA) 2000, 101.
 • 2. Marius Ciută, Marius Breazu, Beatrice Daisa Ciută, Paula Mazăre, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic de la Şeuşa-La cararea morii, campania 2000, în CCA 2001, 239-242.
 • 3. Marius Ciută, Marius Breazu, Beatrice Daisa Ciută, Paula Mazăre, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic de la Limba-Varar, campania 2000, în CCA, 2001.
 • 4. Marius Ciută, Marius Breazu, Cristian Florescu, Beatrice Daisa Ciută, Adrian Gligor, Mihai Gligor Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic de la Şeuşa-Gorgan, campania 2002, în CCA, 2003.
 • 5. Marius Ciută, Beatrice Daisa Ciută, Adrian Gligor, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic de la Şeuşa-Gorgan, campania 2003, în CCA, 2004.
 • 6. Marius Ciută, Beatrice Daisa Ciută, Adrian Gligor Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic de la Şeuşa -Gorgan, campania 2004, în CCA, 2005.
 • 7. Marius Ciută, Beatrice Daisa Ciută, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic de la Şeuşa -Gorgan, campania 2005, în Patrimonium Apulense V, 2005.
 • 8. Marius Ciută, Beatrice Daisa Ciută, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic de la Alba Iulia-Str. Decebal, nr. 25, campania 2005, în Patrimonium Apulense V, 2005.
 • 9. Marius Ciută, Marc Antoniu, Beatrice Daisa Ciută, Adrian Gligor, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic de la Şeuşa -Gorgan, campania 2005, în CCA 2006.
 • 10. Marius Ciută, Marc Antoniu, Beatrice Daisa Ciută, Cercetări arheologice de descărcare de sarcina arheologica în Alba Iulia, Dealul Furcilor (str.Izvor) (Proprietatea SC Andreeas Company S.A.), în Patrimoniu Apulense V-VI, 2006.
 • 11. Marius Ciută, Marc Antoniu, Beatrice Daisa Ciută, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic de la Seusa-Gorgan, campania 2006, în CCA 2007.
 • 12. Sabin Adrian Luca, Corneliu Beldiman, Paolo Biagi, Beatrice Daisa Ciută, Marius Ciută, Dragoş Diaconescu, Adrian Georgescu, Michela Spataro, Cosmin Suciu, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în situl de la Miercurea Sibiului-Petriş, campania 2006, în CCA 2007.
 • 13. Marius Ciută, Marc Antoniu, Beatrice Daisa Ciută, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic de la Şeuşa -Gorgan, campania 2007, în CCA 2008.
 • 14. Sabin Adrian Luca, Corneliu Beldiman, Paolo Biagi, Beatrice Daisa Ciută, Marius Ciută, Dragoş Diaconescu, Georgeta El Susi, Adrian Georgescu, Michela Spataro, Cosmin Suciu, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în situl de la Miercurea Sibiului-Petriş, campania 2007, în CCA 2008.
 • 15. Marius Ciută, Marc Antoniu, Beatrice Daisa Ciută, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic de la Şeuşa -Gorgan, campania 2008, în CCA 2009, p. 209-210.
 • 16. Sabin Luca Adrian, Corneliu Beldiman, Beatrice Daisa Ciută, Marius Ciută, Dragoş Diaconescu, Adrian Georgescu, Gheorghe Natea, Florina Niţu, Anamaria Şeulean, Florin Dumitrescu, Cosmin Suciu, Georgeta El Susi, Adrian Georgescu, Michela Spataro, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în situl de la Miercurea Sibiului-Petriş, campania 2008, în CCA 2009, p. 147-149.
 • 17. Marian Tipilig, Maria Emilia Tipilig, Beatrice Daisa Ciută, Iulian Şchiopu, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic Caşolţ, campania 2008, în CCA 2009, p. 91-92.
 • 18. Marius Ciută, Marius Suciu, Sabin Adrian Luca, Gabriel Ruştoiu, Horia Ciugudean, Cristinel Fantaneanu, Beatrice Daisa Ciută, Cristian Florescu, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic Limba, comuna Ciugud, campania 2009, în CCA 2010, p. 118-119.
 • 19. Sabin Adrian Luca, Corneliu Beldiman, Beatrice Daisa Ciută, Dragoş Diaconescu, Adrian Georgescu, Raluca Teodorescu, Gheorghe Natea, Florina Maria Niţu, Amamaria Şeulean, Florian Dumitrescu, Aurelian Rusu, Cosmin Suciu, Georgeta El Susi, Sorin Tincu, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în situl de la Miercurea Sibiului-Petriş, campania 2009, în CCA 2010, p. 124-126.
 • 20. Gheorghe Lazarovici, Cornelia Magda Lazarovici, Cosmin Suciu, Sote Angeleski, Cristian Constantin Roman, Sorin Tincu, Gheorghe Natea, Beatrice Daisa Ciută, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în situl de la Cheile Turzii-Peştera Ungurească, în CCA 2010, p. 138-139.
 • 21. Marius Ciută, Marc Antoniu, Beatrice Daisa Ciută, Andrei Răzvan, Luminiţa Sobaru, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic de la Şeuşa -Gorgan, campania 2009, în CCA 2010, p. 178.
 • 22. Marius Ciută, Cosmin Suciu, Sabin Adrian Luca, Beatrice Daisa Ciută, Călin Şuteu, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic Limba-Vărăria-Bordane, comuna Ciugud, campania 2010, în CCA 2011, p. 82-84.
 • 23. Gheorghe Lazarovici, Cornelia Magda Lazarovici, Cosmin Suciu, Florian Dumitrescu, Vasile Palaghia, Gheorghe Natea, Cristian Roman, Sorin Tincu, Sorin Colesniuc, Beatrice Daisa Ciută, Sote Angeleski, Diana Bindea, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în situl de la Cheile Turzii-Peştera Ungurească, campania 2010, în CCA 2011, p. 99-100.
 • 24. Marius Ciută, Marc Antoniu, Beatrice Daisa Ciută, Andrei Răzvan, Călin Şuteu, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în cadrul sitului arheologic de la Şeuşa -Gorgan, campania 2010, în CCA 2011, p. 134.
 • Rapoarte de specialitate, publicate ca anexe de raport:
  • Gheorghe Lazarovici, Paolo Biagi, Michaela Spataro, Magda Lazarovici, Sorin Coleşniuc, Cosmin Suciu, Cristian Roman, Oleg Chitic, Angeleski Sote, Tatar Arpad, Beatrice Daisa Ciută, Analiza arheobotanică a macroresturilor vegetale provenite din situl Cheile Turzii-Peştera Ungurească, anexa raport în CCA, 2006.
  • Mihai Gligor, Cristian Florescu, Tudor Borşan, Marius Breazu, Ionut Maican, Ştefan Lipot, Toth Csaba, Paula Mazăre, Beatrice Daisa Ciută, Analiza arheobotanică a macroresturilor vegetale provenite din situl de la Lumea Nouă-campania 2005, anexa raport în CCA, 2006.

  V. LISTA COMUNICĂRILOR PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ

  • 1. Beatrice Daisa Ciută, Marius Ciută, Contribuţii la reconstituirea paleomediului comunitatilor Vinca din Bazinul Mijlociu al Mureşului, lucrare susţinută la Sesiunea prilejuită de Aniversarea a 50 de ani de la înfiinţarea Muzeului din Orăştie, Orăştie, august, 2001.
  • 2. Beatrice Daisa Ciută, Aplicatii ale studiilor paleoetnobotanice n domeniul arheologiei (aspecte metodologice), lucrarea sustinuta la Sesiunea Nationala a Cercurilor Stiintifice Studentesti, Alba Iulia, noiembrie 2001.
  • 3. Beatrice Daisa Ciută, Identificari de macroresturi vegetale provenite dintr-un sit din perioada neoliticului dezvoltat, lucrare sustinuta la Simpozionul Stiintific Aniversar a 120 de ani de la nfiintarea Muzeului Judetean Hunedoara Deva, octombrie 2002.
  • 4. Beatrice Daisa Ciută, Amprente vegetale descoperite ntr-o locuinta neolitica din situl de la Limba-Vararia, lucrare sustinuta la Sesiunea Muzeului Castelul Corvinilor prilejuita de Zilele municipiului Hunedoara, Hunedoara, octombrie, 2002.
  • 5. Beatrice Daisa Ciută, Importanta si rolul analizelor de ordin paleoetnobotanic n arheologie, lucrare prezentata la Masa Rotunda cu tema: Perspective ale interdisciplinaritatii n arheologia romneasca, Trgoviste, mai, 2003.
  • 6. Beatrice Daisa Ciută, Conditii de prezervare a macroresturilor vegetale n contextele arheologice, lucrare sustinuta la Sesiunea Muzeului Castelul Corvinilor prilejuita de Zilele municipiului Hunedoara, Hunedoara, octombrie, 2003.
  • 7. Beatrice Daisa Ciută, Determinarea unor probe cu macroresturi vegetale provenite din situl roman Partos-Templul Liber Pater, lucrare sustinuta la Sesiunea Universitatii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, mai 2004.
  • 8. Beatrice Daisa Ciută, Analizarea si identificarea macroresturilor botanice descoperite n situl roman Partos-Templul Liber Pater, lucrare prezentata la Sesiunea Muzeului Castelul Corvinilor prilejuita de Zilele municipiului Hunedoara, Hunedoara, octombrie, 2004.
  • 9. Beatrice Daisa Ciută, Cristinel Plantos, Analiza arheobotanica a unui lot de seminte provenit din silozurile de la Piatra Craivii, lucrare sustinuta la Sesiunea cu tema Privat si Public n Dacia pre-romana organizata de Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane, Deva, aprilie 2005.
  • 10. Beatrice Daisa Ciută, Analize arheobotanice pe loturi de seminţe recuperate din săpăturile arheologice, prezentare susţinută în cadrul Simpozionului Ştiinţific organizat de I.A.S. Metode interdisciplinare aplicate în cercetarea arheologică, Alba Iulia, aprilie, 2005.
  • 11. Beatrice Daisa Ciută, Despre alimentaţie la daci: perspective oferite de analize statistice şi spaţiale întreprinse asupra macroresturilor vegetale recuperate din asezările: Piatra Craivii, Capâlna, Cetea, Tipia Ormenişului, Şimleul Silvaniei, lucrare susţinută la Simpozionul Permanenţă şi continuitate în spaţiul cultural hunedorean, Hunedoara, octombrie, 2005.
  • 12. Beatrice Daisa Ciută, Analiza arheobotanică a macroresturilor vegetale provenite din situl Tipia Ormenişului (jud. Braşov), comunicare susţinută în cadrul Sesiunii Naţionale cu tema: Unitate, continuitate şi independenţă în istoria poporului român, organizată de Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, noiembrie 2005.
  • 13. Beatrice Daisa Ciută, Analize arheobotanice realizate pe probe provenite din arealul oraşului Apulum I., comunicare prezentată la Sesiunea Traian Conditor Daciae, organizată de Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, ianuarie 2006.
  • 14. Beatrice Daisa Ciută, Specia Vitis vinifera utilizată în cadrul libaţiilor, lucrare ştiinţifică susţinută la Al XVI-lea Seminar Naţional de Etnoarheologie, şi al XIX-lea Simposion Naţional de Arheometrie , Cluj-Napoca, decembrie 2006.
  • 15. Beatrice Daisa Ciută, Câteva consideraţii de ordin paleoetnobotanic privind utilizarea fructelor de Quercus sp. în cadrul dietei umane în perioada preistoriei, comunicare susţinută la Sesiunea Catedrei de Istorie Antică şi Medie, din cadrul Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, cu tema Sub semnul lui Clio, martie 2007.
  • 16. Beatrice Daisa Ciută, Variate utilizări ale fructelor de Quercus sp. în cadrul dietei umane, lucrare ştiinţifică susţinută la al XX-lea Simpozion Naţional de Arheometrie, Cluj-Iclod, mai 2007.
  • 17. Beatrice Daisa Ciută, Analiza arheobotanică a macroresturilor vegetale provenite din situl Târgu Mureş-Cetate, lucrare prezentată în cadrul Sesiunii Naţionale cu tema: Unitate, continuitate şi independenţă în istoria poporului român, organizată de Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, noiembrie 2007.
  • 18. Beatrice Daisa Ciută, Consideraţii privind macroresturile botanice recuperate din cadrul sitului medieval Târgu Mureş-Cetate, lucrare susţinută în cadrul Sesiunii Naţionale Anuale Sub semnul lui Clio, organizată de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, aprilie 2008.
  • 19. Beatrice Daisa Ciută, Cultivarea plantelor în cadrul culturii Coţofeni, comunicare susţinută la Sesiunea Anuală a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva, iunie, 2008.
  • 20. Beatrice Daisa Ciută, Reconstituirea climatului din Holocen. Influenţa factorilor de mediu asupra vegetaţiei, lucrare prezentată în cadrul Sesiunii Naţionale cu tema: Unitate, continuitate şi independenţă în istoria poporului român, organizata de Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, noiembrie 2008.
  • 21. Beatrice Daisa Ciută, Utilizarea speciei de Allium sativum în scop magico-ritual de-a lungul timpului, lucrare prezentată la al XVIII-lea Seminar Naţional de Etnoarheologie cu tema: Rit şi ritual funerar, organizat de Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj Napoca, decembrie 2008.
  • 22. Beatrice Daisa Ciută, Practici rituale la comunităţile de agricultori din neolitic, lucrare prezentată la al XIX-lea Seminar Naţional de Etnoarheologie cu tema: Rit şi ritual funerar, organizata de Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Cluj Napoca, iunie 2009.
  • 23. Beatrice Daisa Ciută, Dieta calugarilor franciscani din cetatea medievala Trgu-Mures, lucrare prezentata n cadrul Sesiunii Nationale cu tema: Unitate, continuitate si independenta n istoria poporului romn, organizata de Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, noiembrie 2009.
  • 24. Beatrice Daisa Ciută, Reconstruction attempts of vegetation during Vinca culture, lucrare n cadrul Simpozionului International 50 de ani de cercetari arheologice n situl de la Tartaria, Coronini-Pescari, august 2011.
  • 25. Beatrice Daisa Ciută, Fruit and seeds from the archaeological site Bathory Castle, lucrare prezentata n cadrul Sesiunii Nationale cu tema: Unitate, continuitate si independenta n istoria poporului romn, organizata de Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, noiembrie 2011, Alba Iulia.
  • 26. Beatrice Daisa Ciută, Seminte si fructe provenite din situl arheologic Castel Bathory, lucrare prezentata la Sesiunea Nationala, Directii si perspective n cercetarea arheologica actuala. In memoriam Iuliu Paul, decembrie, 2011, Alba Iulia.

  VI. PROIECTE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE, BURSE DE CERCETARE

  • a. Director de proiect:
  • 1. Proiect de cercetare Postdoctorala n cadrul PN II/R.U, titlul proiectului: Reconstituirea dietei vegetale a comunitatilor preistorice pe baza indicatorilor paleobotanici recuperati din siturile arheologice, durata proiectului 2010-2012, valoarea proiectului 160.000 lei
  • 2. Proiect de cercetare Tineri Doctoranzi n cadrul PN II/R.U., titlul proiectului: Cultivarea plantelor n pre- si protoistoria bazinului Intracarpatic din Romnia, durata proiectului 2007-2008, valoarea proiectului 30.000 lei

  • b. Membru în echipa proiectelor:
  • 1. Proiect cultural AFCN Pe urmele vechilor olari: relatia dintre om si ceramica n timpurile stravechi (2006) , finantat prin Administratia Fondului Cultural National - membru
  • 2. Proiect international Cultura 2000 (colaborare Italia-Slovenia-Romania) - South-Eastern European Pottery: Archaeology and Scientific Techniques (SEE PAST), finantat de Uniunea Europeana prin programul Culture 2000 (2006-2007) membru

  • c. Burse de cercetare:
  • 1. Bursa guvernamentala instituita prin H.G. nr. 697/1996, modificata prin H.G. nr. 533/1998, oferita de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Oficiul National al Burselor de Studii n Strainatate, Barcelona, Spania, martie, 2005.
  • 2. Bursa Erasmus:n cadrul mobilitatilor Erasmus-Socrates; septembrie-octombrie 2003 la Humboldt Universtt , Berlin, Germania.

  VII. ARTICOLE ŞI STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE ŞI ÎN PROCEEDING-URILE UNOR CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

  • 1. Marius-Mihai Ciuta, Beatrice Ciuta, The Intra muros encouraging factors for illegal traffic with archaeological artifacts. Case study: Romania, n Proceedings of the 14th International Congress Cultural Heritage and New Technology, Vienna, Austria November 2009, ISBN 978-3-200-02112-9
  • 2. Marius-Mihai Ciuta, Beatrice Ciuta, Apulum, Belgrad, Alba Iulia, Gyulafehervar, Weissenburg, Alba Carolina: Continuity and discontinuity inside the roman military camp of the Legio XIII Gemina, n Proceedings of the 16th International Congress Cultural Heritage and New Technology, Vienna, Austria, November 2011.

  Telefon: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
  Adresă: Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12, 510010, ROMÂNIA

  Informaţii generale: arhsis@uab.ro