Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică

English Version

Home


 •   Documente ataşate:
  • I. Cărţi publicate.
  • II. Colaborator la publicarea unor cărţi.
  • III. Articole publicate în reviste de specialitate.
  • IV. Rapoarte arheologice publicate în colaborare.
  • V. Lista comunicărilor prezentate la manifestări ştiinţifice din ţară.
  • VI. Proiecte naţionale şi internaţionale, burse de cercetare.
  • VII. Articole şi studii publicate în volumele şi în proceeding-urile unor conferinţe internaţionale.

  Curriculum vitae

  INFORMAŢII PERSONALE

  • Nume:.................Ciută Elena-Beatrice
  • Adresa:...............Nr.5, Str. Gabriel Bethlen, jud. Alba, România
  • Telefon:...............0258/806130
  • e-mail:.................beatrice.ciuta@uab.ro, beatriceciuta@yahoo.com
  • Naţionalitate:.....română
  • Data naşterii:.....14.12.1974

  EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

  • Perioada (de la pna la):..................................16.07.2001- în prezent.
  • Numele şi adresa angajatorului:......................Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Institutul de Arheologie Sistemică Iuliu Paul, 11-13, Nicolae Iorga, 510010, Alba Iulia, jud. Alba, România.
  • Tipul activităţii sau sectorul de activitate:.....Arheologie;Arheobotanică
  • Funcţia sau postul ocupat:................................Cercetător Ştiinţific dr.
  • Principalele activităţi şi responsabilităţi.......Cercetare ştiinţifică în domeniul arheologic, arheobotanic; operare-prelevare probe

  EDUCAŢIE ŞI FORMARE

  • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:
   • 2005-2008- studiile de doctorat, în cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, sub conducerea Prof. Univ. Dr. Gheorghe Lazarovici.
   • 2001-2003- studii postuniversitare: Masteratul în Arheologie Sistemică în cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia.
   • 1999-2001 continuare studii superioare la forma de lungă durată: Facultatea de Istorie şi Filologie, specializarea Istorie-Arheologie din cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia.
   • 1996-1999- studii superioare de scurtă durată, la specializarea Tehnici de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului Arheologic şi Muzeal din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

  • Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale:
   • -Istorie-Arheologie; Arheologie Preistorică; Muzeologie

  • Tipul calificării/diploma obţinută:
   • Doctor în istorie
   • Masterat în Arheologie Sistemică
   • licentiat în Istorie-Arheologie; Muzeologie

  • Nivelul de clasificare al formei de instruire/învăţământ:
   • studii superioare de lungă durată; studii postuniversitare;studii doctorale
   • studii superioare de scurtă durată: Tehnici de cercetare şi conservare a patrimoniului arheologic şi muzeal

  APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

   • 1. Proiect în derulare - Proiect cercetare PN II /R.U. 63/2010.
   • 2. Proiect CNCSIS PN2 tip TD, câştigat în competiţia din sesiunea septembrie 2007; durata proiectului 2007-2008.
   • 3. Bursa guvernamentală instituită prin H.G. nr. 697/1996.
   • 4. Bursa Erasmus-Socrates: în cadrul mobilitătilor Erasmus-Socrates; septembrie/octombrie 2003 la Humboldt Universtt , Berlin, Germania.
  • Membru în Organizaţii Naţionale şi Internaţionale:
   • din 2001 Membru în Registrul Arheologilor din România. Categoria de atestare: Arheolog Specialist
   • din 2002 Membru EAA (European Asociation of Archaeology)
   • din 2004 Membru al IWGP (International Work Group of Palaeoethnobotany)
  • Limba maternă:....................limba română
  • Limbi străine cunoscute:
  • abilitatea de a citi, abilitatea de a scrie, abilitatea de a vorbi.
   • limba engleză:....... -excelent,........-bine,...................... -bine.
   • limba spaniolă:..... - bine,.............. -satisfăcător,........ -satisfăcător.
  • Aptitudini şi competenţe sociale:
   • domeniu de cercetare în cadrul unui mediu intelectual: munca în echipă; colectiv birou; prezentare şi comunicare materiale ştiinţifice la diverse conferinţe, simpozioane, sesiuni din ţară şi străinătate
   • abilităţi prezentare ghidaj istoric (în limba romnă şi engleză), la monumentele istorice şi arheologice de pe raza oraşului Alba Iulia.
  • Aptitudini şi competenţe organizatorice:
   • organizarea şi desfăşurarea sapăturilor arheologice cu colective de studenţi; management şantiere arheologice.
  • Aptitudini şi competenţe tehnice:
   • Cunoştiinţe operare PC: operare Programe Microsoft (Word, Excel, Acces, PowerPoint ), Corel Photo Paint, navigare Internet etc.
  • Permis de conducere:..............permis categoria B.
  • Alte aptitudini şi competenţe:
   • desenare materiale arheologice; profile stratigrafice şi grundris-uri arheologice.

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE

  • Persoane de contact pentru referinţe:
   • Prof.univ.dr. Gheorghe Lazarovici-Universitatea Lucian Blaga, Sibiu. e-mail: ghlazarovici@yahoo.com, mobil:0745945459.
   • Prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca- Muzeul Brukenthal Sibiu, e-mail: sabin.luca@brukenthal museum.ro, Mobil:0745366606.

  Telefon: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
  Adresă: Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12, 510010, ROMÂNIA

  Informaţii generale: arhsis@uab.ro