Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică

Versiunea românească

Home


 • Documente ataşate:
  • I. Cărţi publicate.
  • II. Colaborator la publicarea unor cărţi.
  • III. Articole publicate în reviste de specialitate.
  • IV. Rapoarte arheologice publicate în colaborare.
  • V. Lista comunicărilor prezentate la manifestări ştiinţifice din ţară.

  Curriculum vitae

  INFORMAŢII PERSONALE

  • Nume:.................Ciută Elena-Beatrice
  • Adresa:...............517244, jud. Alba, România
  • Telefon:...............0258/817071
  • e-mail:.................beatrice.ciuta@uab.ro
  • Naţionalitate:.....română
  • Data naşterii:.....14.12.1974

  EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

  • Perioada (de la pna la):..................................16.07.2001- în prezent.
  • Numele şi adresa angajatorului:......................Universitatea 1 Decembrie 1918 11-13, Nicolae Iorga, 510010, Alba Iulia, jud. Alba, România.
  • Tipul activităţii sau sectorul de activitate:.....Arheologie;Arheobotanică
  • Funcţia sau postul ocupat:................................Cercetător Ştiinţific
  • Principalele activităţi şi responsabilităţi.......Cercetare ştiinţifică în domeniul arheologic, arheobotanic; operare-prelevare probe

  EDUCAŢIE ŞI FORMARE

  • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:
   • 2005-2008- studiile de doctorat, în cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, sub conducerea Prof. Univ. Dr. Gheorghe Lazarovici.
   • 2001-2003- studii postuniversitare: Masteratul în Arheologie Sistemică în cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia.
   • 1999-2001 continuare studii superioare la forma de lungă durată: Facultatea de Istorie şi Filologie, specializarea Istorie-Arheologie din cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia.
   • 1996-1999- studii superioare de scurtă durată, la specializarea Tehnici de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului Arheologic şi Muzeal din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie a Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

  • Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale:
   • -Istorie-Arheologie; Arheologie Preistorică; Muzeologie

  • Tipul calificării/diploma obţinută:
   • licentiat în Istorie-Arheologie; Muzeologie

  • Nivelul de clasificare al formei de instruire/învăţământ:
   • studii superioare de lungă durată; studii postuniversitare;doctor

  APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

   • 1. Proiect CNCSIS PN2 tip TD, câştigat în competiţia din sesiunea septembrie 2007; durata proiectului 2007-2008.
   • 2. Bursa guvernamentală instituită prin H.G. nr. 697/1996, modificată prin H.G. nr. 533/1998, oferită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinatate, obţinută în urma concursului constând din proba de dosar şi proiect (iunie 2005). Bursa, destinată unui stagiu de cercetare este oferită pentru o perioadă de trei luni în anul universitar 2005-2006 desfăşurându-se sub coordonarea d-nei Dr. Raquel Pique y Huerta, în cadrul Universitat Autonoma de Barcelona.
   • 3. Bursa Erasmus-Socrates: în cadrul mobilitătilor Erasmus-Socrates; septembrie/octombrie 2003 la Humboldt Universtt , Berlin, Germania.
  • Membru în Organizaţii Naţionale şi Internaţionale:
   • din 2001 Membru în Registrul Arheologilor din România. Categoria de atestare: Arheolog Specialist
   • din 2002 Membru EAA (European Asociation of Archaeology)
   • din 2004 Membru al IWGP (International Work Group of Palaeoethnobotany)
  • Limba maternă:....................limba română
  • Limbi străine cunoscute:
  • abilitatea de a citi, abilitatea de a scrie, abilitatea de a vorbi.
   • limba engleză:....... -excelent,........-bine,...................... -bine.
   • limba spaniolă:..... - bine,.............. -satisfăcător,........ -satisfăcător.
  • Aptitudini şi competenţe sociale:
   • domeniu de cercetare în cadrul unui mediu intelectual: munca în echipă; colectiv birou; prezentare şi comunicare materiale ştiinţifice la diverse conferinţe, simpozioane, sesiuni din ţară şi străinătate
   • abilităţi prezentare ghidaj istoric (în limba romnă şi engleză), la monumentele istorice şi arheologice de pe raza oraşului Alba Iulia.
  • Aptitudini şi competenţe organizatorice:
   • organizarea şi desfăşurarea sapăturilor arheologice cu colective de studenţi; management şantiere arheologice.
  • Aptitudini şi competenţe tehnice:
   • Cunoştiinţe operare PC: operare Programe Microsoft (Word, Excel, Acces, PowerPoint ), Corel Photo Paint, navigare Internet etc.
  • Permis de conducere:..............permis categoria B.
  • Alte aptitudini şi competenţe:
   • desenare materiale arheologice; profile stratigrafice şi grundris-uri arheologice.

  INFORMAŢII SUPLIMENTARE

  • Persoane de contact pentru referinţe:
   • Prof.univ.dr. Gheorghe Lazarovici-Universitatea Lucian Blaga, Sibiu. e-mail: ghlazarovici@yahoo.com, mobil:0745945459.
   • Prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca- Muzeul Brukenthal Sibiu, e-mail: sabin.luca@brukenthal museum.ro, Mobil:0745366606.

  Phone: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
  Address: Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12, 510010, ROMÂNIA

  General information: arhsis@uab.ro