Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Institutul de Arheologie Sistemică

English Version

Curriculum vitaeI. LISTA PUBLICAŢIILOR:

 • 1. M. Gligor, Date noi privind ceramica pictată de tip “Lumea Nouă”, în BCŞS, V, 1999, 47-53. (CNCSIS D)
 • 2. M. Gligor, Relaţia cadru geografic – habitat. Aşezările aparţinând culturii Petreşti din bazinul Mureşului mijlociu, în Apulum, XXXVII/1, 2000, 133-149. (CNCSIS B)
 • 3. M. Gligor, O figurină antropomorfă aparţinând culturii Petreşti, de la Alba Iulia-Lumea Nouă, în Sargetia, XXXI, 2003, 51-60. (CNCSIS D)
 • 4. M. Gligor, Contribuţii la repertoriul descoperirilor aparţinānd culturii Petreşti din bazinul Mureşului mijlociu, în ActaMP, XXVI, 2004, 17-39. (CNCSIS D)
 • 5. M. Gligor, Înmormântări multiple în aşezarea preistorică de la Alba Iulia-Lumea Nouă, în Revista Română de Medicină Legală, 14, (1), 2006, 16-21. (CNCSIS B)
 • 6. M. Gligor, Consideraţii privitoare la neoliticul târziu/eneoliticul timpuriu din S-V Transilvaniei. Materiale ceramice de la Alba Iulia-Lumea Nouă, în Apulum, XLIII/1, 2006, 9-34. (CNCSIS B)
 • 7. M. Gligor, Cercetări arheologice preventive la Alba Iulia-Lumea Nouă. O descoperire aparţinând grupului Foeni, în Apulum, XLIV, 2007, 1-28. (CNCSIS B)
 • 8. M. Gligor, Situl arheologic de la Alba Iulia-Lumea Nouă. Istoricul cercetărilor, în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, XI/1, 2007 (sub tipar) (CNCSIS C)
 • 9. M. Gligor, New data about Foeni communities at Alba Iulia-Lumea Noua, īn C. Cosma, S. Varvara, M. Gligor (Ed.), Vārste absolute prin metode nucleare de datare, Ed. Quantum, Cluj-Napoca, 2008, 140-159. (ISBN 978-973-88835-0-5).
 • 10. M. Gligor, Cu privire la locuirea neolitica de la Petresti-Groapa Galbena, īn Apulum, XLV, 2008, 293-314. (CNCSIS B)
ÎN COLABORARE:

 • 11. A. Badea, M. Căstăian, M. Coza, M. Gligor, V. Istrate, D. Petriş, Sondaje stratigrafice la Ciumbrud, īn BCŞS, II, 1996, 27-46. (CNCSIS D)
 • 12. M. Gligor, A. Gligor, IMDA reflectatć īn colecţia arheologică a Muzeului de Istorie din Aiud, în Sargetia, XXVIII-XXIX/I, 1999-2000, 73-95. (CNCSIS D)
 • 13. I. Paul, M. Ciută, G.T. Rustoiu, P. Mazăre, C. Florescu, M. Gligor, Raport asupra rezultatelor săpăturii de salvare efectuate în cadrul sitului arheologic de la Alba Iulia-Lumea Nouă, punctul „Ferma Romano-Catolică”, în Patrimonium Apulense, II, 2002, 127-130.
 • 14. I. Paul, M. Gligor, C. Florescu, Raport asupra săpăturilor de eliberare de sarcină istorică efectuate în situl arheologic de la Alba Iulia-Lumea Nouă, în Patrimonium Apulense, III, 2003, 114-117.
 • 15. I. Paul, M. Gligor, C. Florescu, Cercetări arheologice preventive efectuate pe teritoriul judeţului Alba în anul 2004, în Patrimonium Apulense, IV, 2004, 138-146.
 • 16. M. Gligor, P. Mazăre, M. Breazu, Un mormânt din epoca romană descoperit la Alba Iulia – Dealul Furcilor (str. Izvor, f.n.), în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 9/1, 2005, 251-261. (CNCSIS C)
 • 17. A. Goleanu, A. Marian, C. Florescu, M. Gligor, S. Varvara, Chemical and structural features of the Neolithic ceramics from Vinca, Lumea Noua and Petresti cultures (Romania) în Revue Roumain de Chimie, 2005, 50, (11-12), 939-949. (ISI)
 • 18. M. Ciauşescu, M. Gligor, Un ansamblu ceramic de perioadă severiană de la Alba Iulia. Contribuţii la istoria economică a aşezărilor de la Apulum, īn Apulum, XLIII/1, 2006, 237-251. (CNCSIS B)
 • 19. M. Gligor, C. Florescu, M. Breazu, O descoperire aparţinānd epocii romane de la Alba Iulia, B-dul Încoronării, nr. 26, în Patrimonium Apulense, V-VI, 2005-2006, 35-45.
 • 20. M. Gligor, C. Florescu, M. Breazu, Raport preliminar privind cercetările arheologice preventive de la Alba Iulia – Lumea Nouă (2005), în Patrimonium Apulense, V-VI, 2005-2006, 161-172.
 • 21. B. Ciuta, C. Florescu, M. Gligor, P. Mazăre, C. Şuteu, S. Varvara, Ceramica Neolitică- o lecţie de istorie”, Ed. Aeternitas, Alba Iulia, 2007, ISBN 978-973-7942-67-8, 146p (Catalog expoziţie).
 • 22. B. Ciuta, C. Florescu, M. Gligor, P. Mazăre, C. Şuteu, S. Varvara, A history lesson: pottery manufacturing 8000 years ago, Aeternitas Publisher, 2007, ISBN 978-973-7942-86-9, 146p.
 • 23. V. Benea, D. Vandenberghe, A. Timar, P. Van den haute, C. Cosma, M. Gligor, C. Florescu, Luminescence dating of Neolithic ceramics from Romania, īn Geochronometria, 28, 2, 2007, 9-16. (ISI)
 • 24. Simona Varvara, Bruno Fabbri, Sabrina Gualtieri, Paola Ricciardi, Mihai Gligor, Archaeometric characterisation of the neolithic pottery discovered at Alba Iulia-Lumea Noua archaeological settlement (Romania), în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Series Chimia, 2007 (sub tipar).
 • 25. B. Fabbri, S. Gualtieri, S. Varvara, M. Gligor, Archaeometric characterisation of Foeni pottery from the Alba Iulia-Lumea Noua archaeological site (Romania), īn C. Cosma, S. Varvara, M. Gligor (Ed.), Vārste absolute prin metode nucleare de datare, Ed. Quantum, Cluj-Napoca, 2008, 128-139. (ISBN 978-973-88835-0-5).
 • 26. C. Cosma, V. Benea, A. Timar, M. Gligor, S. Varvara, Datarea prin luminiscenta stimulata termic (TL) si optic (OSL). Aplicatii īn arheologie, īn Apulum, XLV, 2008, 579-598. (CNCSIS B).
 • 27. I. Băltean, M. Gligor, C. Tămaş, E. Săsăran, Industria litică cioplită a grupului Foeni de la Alba Iulia-Lumea Noua. Comportament tehnic, morfologie, preferinte, īn Analele Banatului, SN, XVI, 2008, (sub tipar) (CNCSIS B).
 • 28. M. Gligor, P. Ricciardi, S. Gualtieri, S. Varvara, B. Fabbri, Consideratii preliminare cu privire la tehnologia de confectionare a ceramicii pictate de tip „Lumea Noua”, descoperita īn asezarea neolitica de la Alba Iulia-Lumea Noua, īn Analele Banatului, SN, XVI, 2008, (sub tipar) (CNCSIS B).
 • 29. M. Gligor, S. Varvara, Un artefact metalic descoperit īn asezarea preistorica de la Alba Iulia-Lumea Noua, īn Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, XII/1, 2008, 167-172 (CNCSIS C)
 • 30. V. Panaitescu, M. Rosu, M. Gligor, L. Matei, A. Sārbu, Cranial fractures identified in a late Neolithic population, exhumed from the Middle Basin of Mures river- „Lumea Noua” (Romania), īn Romanian Journal of Legal Medicine, XVI, (4), 2008, 261-268. (ISI).

II. ABSTRACT-URI PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

 • 1. S. Varvara, M. Gligor, B. Fabbri, S. Gualtieri, P. Ricciardi - “Archaeometric investigations on the technological aspects and provenance of neolithic pottery (5-4 millenium BC) from Transylvania (Romania) ”, Abstract Book, p. 19, 11 th Annual Meeting EAA, 5-11 september 2005, Cork, Ireland.
 • 2. M. Gligor, M. Breazu, S. Varvara, „Multiples burials at the neolithic settlement from Alba Iulia-Lumea Nouă (Alba county, Transylvania, Romania)”, Abstract Book, p. 324-325, 13 th Annual Meeting, EAA, 18-23 september 2007, Zadar, Croatia.
 • 3. K. Penkman, S. Varvara, M. Collins, M. Gligor – “Preliminary investigations of the neolithic mass-burial discovered at Alba Iulia-Lumea Nouă archaeological site”, Abstract Book, p. 298, 13 th Annual Meeting, EAA, 18-23 september 2007, Zadar, Croatia.
 • 4. M. Breazu, M. Gligor , „A GIS Model Used for the Management of the Rescue Excavations from the Archaeological Site of Alba Iulia – Lumea Noua (Transylvania, Romania)”, Abstract Book, p. 303, 36th Annual Meeting CAA, 2-6 april 2008, Budapest, Hungary.
 • 5. M. Gligor, S. Varvara, S. Gualtieri, B. Fabbri, „Neolithic pottery from Alba Iulia-Lumea Noua archaeological site in Transylvania (Romania): composition and technological aspects”, Abstract Book, p. 146, 37th International Symposium on Archaeometry (ISA), 12-16 may 2008, Siena, Italy.
 • 6. S. Varvara, M. Gligor, M. Popa, „Preliminary considerations on the preservation state of the neolithic human remains discovered at Alba Iulia-Lumea Noua archaeological settlement”, Abstract Book, p. 313-314, 37th International Symposium on Archaeometry (ISA), 12-16 may 2008, Siena, Italy.
 • 7. S. Varvara, B. Fabbri, S. Gualtieri, M. Gligor, „Chemical and structural features of the Neolithic pottery from Alba Iulia-Lumea Noua (Romania) archaeological settlement”, Book of Abstracts, p. 128, European Conference on X-Ray Spectrometry (EXRS 2008), 16-20 june 2008, Dubrovnik, Croatia.
 • 8. M. Gligor, S. Varvara, V. Panaitescu, M. Rosu, „Funerary discoveries at the prehistoric settlement of Alba Iulia-Lumea Noua (Romania)”, Book of Abstracts, p. 271, Sixth World Archaeological Congress (WAC-6), 29 june-04 july 2008, Dublin, Ireland.
 • 9. S. Varvara, M. Gligor, V. Benea, A. Timar, S. Gualtieri, C. Cosma, B. Fabbri, „Multi-disciplinary investigation of the neolithic pottery from Alba Iulia-Lumea Noua (Romania) settlement:tehnological aspects and thermoluminiscence dating”, Abstract Book, p. 339-340, 14th Annual Meeting EAA, 16-21 september 2008, Malta.
 • 10. M. Gligor, V. Panaitescu, M. Rosu, S. Varvara, „Preliminary bioarchaeological and osteoanthropological analysis of neolithic human skeletal remains from Alba Iulia-Lumea Noua settlement (Romania)”, Abstract Book, p. 334-335, 14th Annual Meeting EAA, 16-21 september 2008, Malta.

III. RAPOARTE ARHEOLOGICE:

 • 1. I. Paul, M. Ciută, M. Gligor, Raport asupra săpăturilor arheologice de la Limba-Oarda Şesu Orzii, campania 2000, în CCA, 2001, 134.
 • 2. I. Paul, M. Ciutć, C. Florescu, P. Mazăre, M. Gligor, B. Daisa, M. Breazu, C. Şuteu, Raport asupra săpăturilor arheologice de la Limba, campania 2001, în CCA, 2002, 517-518.
 • 3. M. Ciută, A. Gligor, C. Florescu, M. Gligor, B. Daisa, Raport asupra săpăturilor arheologice de la Şeuşa-Gorgan, campania 2001, în CCA, 2002, 518-519.
 • 4. I. Paul, M. Ciută, C. Florescu, P. Mazăre, M. Gligor, G.T. Rustoiu, Raport asupra săpăturii de salvare efectuate īn cadrul sitului arheologic de la Alba Iulia-Lumea Nouă, campania 2002, în CCA, 2003, 32-33.
 • 5. I. Paul, M. Gligor, C. Florescu, M. Breazu, T. Borşan, C. Şuteu, G. Rustoiu, Raport asupra săpăturilor de salvare efectuate în cadrul sitului arheologic de la Alba Iulia-Lumea Nouă, campania 2003, în CCA, 2004, 27-29.
 • 6. I. Paul, M. Gligor, C. Florescu, M. Breazu, T. Borşan, I. Maican, Raport asupra săpăturii de salvare efectuate în cadrul sitului arheologic de la Alba Iulia-Lumea Nouć, campania 2004, (proprietatea Bogdan), în CCA, 2005, 30.
 • 7. I. Paul, M. Gligor, P. Mazăre, G. Rustoiu, Raport asupra săpăturii de salvare efectuate īn cadrul sitului arheologic de la Alba Iulia-Dealul Furcilor, str. Izvor, f.n., în CCA, 2005, 40.
 • 8. I. Paul, P. Mazăre, M. Gligor, G. Rustoiu, Raport asupra săpăturii de salvare efectuate la Alba Iulia, str. Septimius Severus, f.n. (proprietatea Ciufudean), în CCA, 2005, 46-47.
 • 9. I. Paul, M. Gligor, C. Florescu, C. Şuteu, M. Breazu, T. Borşan, I. Maican, Raport asupra săpăturii de salvare efectuate la Alba Iulia, str. Clujului, f.n., în CCA, 2005, 49-51.
 • 10. I. Paul, M. Gligor, C. Florescu, P. Mazăre, C. Şuteu, M. Breazu, T. Borşan, Raport asupra săpăturii de salvare efectuate la Bărăbanî- La Fermă (mun. Alba Iulia) în CCA, 2004, 63.
 • 11. I. Paul, M. Gligor, P. Mazăre, C. Şuteu, A. Niculescu, I. Haynes, Szilamer Panczel, D. Bogdan, G. Sicoe, M. Ciauşescu, Raport asupra cercetării arheologice de la Oarda-Şesu Orzii, în CCA, 2005, 246-247.
 • 12. I. Paul, M. Gligor, C. Florescu, C. Şuteu, M. Breazu, T. Borşan, I. Maican, G. Rustoiu, Raport asupra săpăturii de salvare efectuate la Sebeş (Hale de producţie foreze şi structuri metalice), în CCA, 2005, 334.
 • 13. I. Paul, M. Gligor, C. Florescu, C. Şuteu, M. Breazu, T. Borşan, I. Maican, Raport asupra săpăturii de salvare efectuate la Teiuş-Cetăţuie, în CCA, 2005, 385-386.
 • 14. M. Gligor, C. Florescu, M. Breazu, T. Borşan, I. Maican, Ŗ. Lipot, C. Toth, P. Mazăre, B. Ciută, Raport asupra cercetărilor arheologice preventive de la Alba Iulia-Lumea Nouă, în CCA, 2006, 55-59.
 • 15. M. Gligor, P. Mazăre, M. Breazu, T. Borşan, I. Maican, Raport asupra cercetărilor arheologice preventive de la Alba Iulia-Dealul Furcilor, str. Izvor. F.n. (proprietatea Cojan), în CCA, 2006, 66-68.
 • 16. M. Gligor, C. Florescu, M. Breazu, T. Borşan, I. Maican, Raport asupra cercetărilor arheologice preventive de la Alba Iulia- Dealul Furcilor, B-dul Īncoronării, nr. 26 (proprietatea Hârceagă), în CCA, 2006, 68-69.
 • 17. M. Gligor, C. Florescu, M. Breazu, T. Borşan, I. Maican, G. Rustoiu, Raport asupra cercetćrilor arheologice preventive de la Teiuş-str. Ardealului, f.n. (proprietatea Tecşa), în CCA, 2006, 373-374.
 • 18. I. Paul, M. Gligor, P. Mazăre, M. Breazu, T. Borşan, I. Maican, I. Haynes, D. Bogdan, S. Mustažă, S. Panczel, M. Ciauşescu, Raport asupra cercetărilor arheologice de la Vila romană de la Vinţu de Jos, jud. Alba, în CCA, 2006, 393-395.
 • 19. M. Gligor, C. Florescu, M. Breazu, P. Mazăre, T. Borşan, I. Maican, Ş. Lipot, C. Toth, Raport asupra cercetćrilor arheologice preventive de la Alba Iulia-Lumea Nouă. Campania 2006, în CCA, 2007, 39-49.
 • 20. C. Inel, M. Gligor, Raport asupra cercetărilor arheologice de la Alba Iulia Lumea Nouă-Centrul Creştin P.I.E., în CCA, 2007, 60.
 • 21. I. Paul, M. Gligor, P. Mazăre, M. Breazu, T. Borşan, I. Maican, I. Haynes, M. Ciauşescu, D. Bogdan, S. Mustaţă, G. Sicoe, Raport asupra cercetărilor arheologice de la Vila romană de la Vinţu de Jos, jud. Alba. Campania 2006, în CCA, 2007, 390-391.
Sesiuni de comunicări ştiinţifice interne:

 • 1. M. Gligor - “Precizari cu privire la pozitia stratigrafica si apartenenta culturala a ceramicii pictate de tip „Lumea Noua” īn contextul neo-eneoliticului Transilvaniei”, Influente, interferente culturale si raporturi cronologice din spatiul intracarpartic īn preistorie, Sesiunea Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane Deva, 11-12 iunie 2004.
 • 2. M. Gligor - “Aplicatii GIS īn arheologie. Studiu de caz: asezarea neo-eneolitica de la Alba Iulia-Lumea Noua”, Sesiunea Nationala de Rapoarte Arheologice, Editia XXXVIII, Cluj-Napoca, 26-29 mai 2004.
 • 3. M. Gligor - “Contributii la repertoriul descoperirilor apartinānd culturii Petresti din bazinul Muresului mijlociu”, Istorie si civilizatie īn N-V Romāniei, Sesiunea Muzeului Judetean de Istorie si Arta Zalau, 26-28 octombrie 2004.
 • 4. A. Goleanu, A. Marian, C. Florescu, M. Gligor, Simona Varvara - “Investigatii arheometrice asupra ceramicii preistorice de tip Vinca, Lumea Noua si Petresti descoperite īn judetul Alba”, Metode si tehnici de cercetare interdisciplinara īn arheologie. Arheologia preventiva/de salvare, Alba Iulia, 7-8 aprilie 2005.
 • 5. M. Gligor, M. Breazu - “Asezarea de la Alba Iulia – Lumea Noua. O contributie la istoricul cercetarilor prin utilizarea sistemului GIS”, Metode si tehnici de cercetare interdisciplinara īn arheologie. Arheologia preventiva/de salvare, Alba Iulia, 7-8 aprilie 2005.
 • 6. M. Gligor - “O descoperire apartinānd culturii Petresti de la Alba Iulia, str. Clujului”, Sesiunea Nationala de Rapoarte Arheologice, Editia XXXIX, Mangalia, 25-28 mai 2005.
 • 7. A. Goleanu, A. Marian, C. Florescu, M. Gligor, S. Varvara - “Investigatii de natura chimica si structurala asupra ceramicii neolitice de tip Vinca”, 9th Edition of Academic Days Timisoara, Chemistry, Timisoara, 26 - 27 mai 2005.
 • 8. M. Gligor - “Stadiul actual al cercetarilor cu privire la ceramica pictata de tip Lumea Noua”, a XXXVII-a sesiune Pontica, Constanta, 5-8 octombrie 2005.
 • 9. S. Varvara, M. Gligor, B. Fabbri, S. Gualtieri, P. Ricciardi - Cercetari arheometrice asupra ceramicii pictate de tip „Lumea Noua”, a XXXVII-a sesiune Pontica, Constanta, 5-8 octombrie 2005.
 • 10. M. Breazu, M. Gligor, C. Florescu, T. Borsan, I. Maican - „Sistem de gestiune si evidenta (GIS) a cercetarilor arheologice preventive īn situl neolitic de la Alba Iulia – Lumea Noua”, a XXXVII-a sesiune Pontica, Constanta, 5-8 octombrie 2005.
 • 11. M. Gligor, C. Florescu, M. Breazu, T. Borsan, I. Maican - „Precizari cu privire la delimitarea si stratigrafia asezarii neo-eneolitice de la Alba Iulia-Lumea Noua (cercetari arheologice preventive 2003-2005)”, Sesiunea Nationala: Unitate, continuitate si independenta īn istoria poporului roman, Muzeul National al Unirii Alba Iulia, 24-25 noiembrie 2005.
 • 12. M. Gligor - „O descoperire apartinānd grupului Foeni de la Alba Iulia-Lumea Noua”, Sesiunea Nationala de Rapoarte Arheologice, Editia XL, Constanta, 31 mai-3 iunie 2006.
 • 13. M. Breazu, M. Gligor, C. Florescu - „Cercetari arheologice preventive īn cadrul asezarii neo-eneolitice de la Alba Iulia-Lumea Noua. Analiza GIS si distributie spatiala”, Sesiunea Nationala de Rapoarte Arheologice, Editia XL, Constanta, 31 mai-3 iunie 2006.
 • 14. M. Gligor - „Materiale Precucuteni de la Alba Iulia-Lumea Noua”, Sesiunea Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane Deva, 14-15 iunie 2006.
 • 15. M. Breazu, M. Gligor - „Sistem Informatic Geografic (GIS) pentru evidenta si gestiune a cercetarilor arheologice preventive de la Alba Iulia-Lumea Noua”, Sesiunea Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane Deva, 14-15 iunie 2006.
 • 16. M. Gligor - „Date noi privind locuirea si īncadrarea cultural-cronologica a asezarii de la Alba Iulia-Lumea Noua, īn contextul neo-eneoliticului din bazinul Muresului mijlociu”, a XXXVIII-a sesiune Pontica, Constanta, 4-6 octombrie 2006.
 • 17. M. Gligor - „Cāteva consideratii cu privire la neoliticul tārziu si eneoliticul timpuriu din Banat si Transilvania”, a XXXIII-a editie a Simpozionului International „Constantin Daicoviciu, Hadrian Daicoviciu, Marian Guma – In Memoriam”, Caransebes, 17 – 18 noiembrie 2006.
 • 18. I. Baltean, M. Gligor - „Alba Iulia “Lumea Noua” – industria litica. Comportament tehnic, morfologie, preferinte”, Sesiunea Nationala: Unitate, continuitate si independenta īn istoria poporului roman, Muzeul National al Unirii Alba Iulia, 21-22 noiembrie 2006.
 • 19. C. Plantos, M. Gligor, V. Deleanu - „Descoperiri de epoca dacica īn situl neo-eneolitic de la Alba Iulia-Lumea Noua”, Preocupari recente īn cercetarea si valorificarea Patrimoniului Cultural National (editia a IV-a), Muzeul Judetean de Istorie Tārgu-Mures, 23-24 noiembrie 2006.
 • 20. M. Gligor, S. Varvara - „Studii interdisciplinare asupra unor artefacte arheologice descoperite īn situl de la Alba Iulia-“Lumea Noua”, Sesiunea Nationala: Unitate, continuitate si independenta īn istoria poporului roman, Muzeul National al Unirii Alba Iulia, 21-22 noiembrie 2006.
 • 21. M. Gligor, S. Varvara - „Investigatii arheometrice preliminare asupra ceramicii pictate de tip „Lumea Noua” descoperita īn asezarea neolitica de la Alba Iulia-Lumea Noua”, Simpozionul de arheometrie “Casa – simbol si limbaj. Fondare, tehnici de constructie, sfintire”, Muzeul National de Istorie al Transilvaniei Cluj-Napoca, 11-12 decembrie 2006.
 • 22. M. Gligor - „Cercetarile arheologice preventive de la Alba Iulia-Lumea Noua”, Sesiunea Nationala de Rapoarte Arheologice, Editia XLI, Tulcea, 29 mai-1 iunie 2007.
 • 23. M. Gligor - "Date de cronologie relativa si absoluta privind locuirea umana din situl neolitic si eneolitic de la Alba Iulia-Lumea Noua", Sesiunea Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane Deva, 15-17 iunie 2007.
 • 24. M. Gligor – „Ceramica grupului Foeni de la Alba Iulia- Lumea Noua. Studiu de caz”, Sesiunea stiintifica Permanenta si continuitate īn spatiul cultural hunedorean, Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara, 20 octombrie 2007.
 • 25. M. Gligor – „Vase ceramice cu "semne" de la Alba Iulia-Lumea Noua. Posibile semnificatii”, Sesiunea stiintifica Semne si simboluri. Interpretari arheologice, Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva, 8-9 noiembrie 2007.
 • 26. M. Gligor, St. Lipot - „Consideratii privitoare la confectionarea ceramicii grupului Foeni”, Sesiunea Nationala: Unitate, continuitate si independenta īn istoria poporului roman, Muzeul National al Unirii, Alba Iulia, 23-24 noiembrie 2007.
 • 27. M. Gligor - "Structuri de habitat apartinānd comunitatilor grupului Foeni din situl arheologic de la Alba Iulia-Lumea Noua", Sesiunea stiintifica Asezari si locuinte preistorice. Structura, organizare, simbol, Institutul de Arheologie Iasi, 10-11 decembrie 2007.
 • 28. M. Gligor – „Podoabe din scoica Spondylus gaederopus de la Alba Iulia – Lumea Noua”, Sesiunea Stiintifica Material si/sau spiritual īn cercetarea arheologica (Rezumat p. 9-11), Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 29-30 mai 2008.
 • 29. M. Gligor, St. Lipot – “Un complex de cult apartinānd grupului Foeni de la Alba Iulia – Lumea Noua”, Sesiunea Stiintifica Material si/sau spiritual īn cercetarea arheologica (Rezumat p. 11-13), Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 29-30 mai 2008.
 • 30. Mihai Gligor - “Cu privire la locuirea neolitica de la Petresti-Groapa Galbena”, Sesiunea Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane Deva, 26-28 iunie 2008.
 • 31. B. Fabbri, S. Varvara, S. Gualteri, P. Ricciardi, M. Gligor - “Archaeometric characterisation of the Neolithic pottery discovered at Alba Iulia-Lumea Noua archaeological site (Romania) ”, Masa Rotunda Vārste absolute prin metode nucleare cu aplicatii īn arheologie, geologie si mediu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 29-30 august 2008.
 • 32. M. Gligor, M. Breazu, C. Florescu - “Situl arheologic de la Alba Iulia-Lumea Noua īn lumina noilor descoperiri”, Masa Rotunda Vārste absolute prin metode nucleare cu aplicatii īn arheologie, geologie si mediu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 29-30 august 2008.
 • 33. M. Gligor – „Noi descoperiri de artefacte arheologice din scoica Spondylus gaederopus de la Alba Iulia-Lumea Noua”, Sesiunea stiintifica Permanenta si continuitate īn spatiul cultural hunedorean, Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara, 18 octombrie 2008.
 • 34. M. Gligor, St. Lipot - "O unealta din os pentru decorat ceramica de la Alba Iulia-Lumea Noua", Simpozionul Stiintific Piese arheologice minore si semnificatia lor, Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane, Deva, 5-6 noiembrie 2008.
 • 35. M. Gligor, St. Lipot - "Amprenta de cerealia pe un vas ceramic apartinānd grupului Foeni de la Alba Iulia-Lumea Noua", Simpozionul Stiintific Piese arheologice minore si semnificatia lor, Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane, Deva, 5-6 noiembrie 2008.
 • 36. M. Gligor, P. Mazare, St. Lipot, G. Baltes – „Date preliminare privind cercetarile arheologice preventive din necropola romana de la Alba Iulia-Dealul Furcilor”, Sesiunea Nationala: Unitate, continuitate si independenta īn istoria poporului romān. 90 de ani de la Marea Unire (1918-2008), Muzeul National al Unirii, Alba Iulia, 14-15 noiembrie 2008.
Sesiuni de comunicări ştiinţifice internaţionale:

 • 1. M. Gligor - “The Neo-Aeneolithic period in Transylvania. Terminology, division into periods; relations and influences between the cultures from Transylvania and the contemporary ones from the neighbouring areas”, Culture and civilization in the South-Eastern Europe Symposia, May 2003, Chisinau, Rep. Moldova.
 • 2. C. Bors, M. Gligor, F. Vasilescu - “Managing data of archaeological interest from the Rosia Montana site (Romania) using Access and GIS applications”, CAA, 13-17 April 2004, Firenze, Italy.
 • 3. Goleanu, A. Marian, C. Florescu, M. Gligor, Simona Varvara - “Chemical and structural features of the Neolithic ceramics from Vinca, Lumea Noua and Petresti cultures (Romania)”, IX Conference & Exhibition of the European Ceramic Society, 19-23 June 2005, Portorož, Slovenia.
 • 4. S. Varvara, M. Gligor, B. Fabbri, S. Gualtieri, P. Ricciardi - “Archaeometric investigations on the technological aspects and provenance of neolithic pottery (5-4 millenium BC) from Transylvania (Romania) ”, 11th Annual Meeting EAA, 5-11 september 2005, Cork, Ireland.
 • 5. C. Bors, F. Vasilescu, R. Mudura, D. Mihai, M. Gligor - “Archaeometrical data and information management system from Rosia Montana (2000-2004): MS Access and GIS applications, Web publishing and publications”, 11th Annual Meeting, EAA, 5-11 september 2005, Cork, Ireland.
 • 6. A. Goleanu, A. Marian, C. Florescu, M. Gligor, Simona Varvara - “Characterization of the Neolithic Pottery from Vinca, Lumea Noua and Petresti Cultures (Romania)”, 8th European Meeting on Ancient Ceramics (EMAC’05), 25-28 October 2005, Lyon, France.
 • 7. P. Ricciardi, S. Varvara, B. Fabbri, S. Gualtieri, M. Gligor - “Analisi archeometriche su ceramica neolitica ingobbiata e dipinta (cultura di Lumea Noua, IV millennio a.C.) da siti in Transilvania (Romania)”, 10a Giornata di Archeometria della Ceramica, 5-7 April 2006, Roma, Italia.
 • 8. V. Benea, D. Vandenberghe, Peter Van den haute, C. Cosma, A. Timar, M. Gligor, C. Florescu – „Luminiscence dating of Neolithic ceramics from Romania”, 9th International Conference Methods of Absolute Chronology, 25-27 april 2007, Gliwice, Poland.
 • 9. M. Gligor - „The Neolithic and Aeneolithic settlement at Alba Iulia- Lumea Nouć (Transylvania, Romānia). The present state of research”, International Workshop, “SEEPAST – South-Eastern European Pottery: Archaeology and Scientific Techniques”, 10–12 September 2007, Udine, Italy.
 • 10. K. Penkman, S. Varvara, M. Collins, M. Gligor – “Preliminary investigations of the neolithic mass-burial discovered at Alba Iulia-Lumea Noua archaeological site”, 13th Annual Meeting, EAA, 18-23 september 2007, Zadar, Croatia.
 • 11. S. Varvara, B. Fabbri, S. Gualtieri, P. Ricciardi, M. Gligor – „Neolithic pottery from Alba Iulia-Lumea Noua and Limba archaeological sites in Transylvania (Romania): composition and technological aspects”, 9th European Meeting on Ancient Ceramics (EMAC’07), 24-27 october 2007, Budapest, Hungary.
 • 12. M. Breazu, M. Gligor, „A GIS Model Used for the Management of the Rescue Excavations from the Archaeological Site of Alba Iulia – Lumea Noua (Transylvania, Romania)”, 36th Annual Meeting, CAA, 2-6 april 2008, Budapest, Hungary.
 • 13. M. Gligor, S. Varvara, S. Gualtieri, B. Fabbri, „Neolithic pottery from Alba Iulia-Lumea Noua archaeological site in Transylvania (Romania): composition and technological aspects”, 37th International Symposium on Archaeometry, 12-16 may 2008, Siena, Italy.
 • 14. S. Varvara, M. Gligor, M. Popa, „Preliminary considerations on the preservation state of the neolithic human remains discovered at Alba Iulia-Lumea Noua archaeological settlement”, 37th International Symposium on Archaeometry, 12-16 may 2008, Siena, Italy.
 • 15. S. Varvara, B. Fabbri, S. Gualtieri, M. Gligor, „Chemical and structural features of the Neolithic pottery from Alba Iulia-Lumea Noua (Romania) archaeological settlement”, European Conference on X-Ray Spectrometry (EXRS 2008), 16-20 june 2008, Dubrovnik, Croatia.
 • 16. M. Gligor, S. Varvara, V. Panaitescu, M. Rosu, „Funerary discoveries at the prehistoric settlement of Alba Iulia-Lumea Noua (Romania)”, Sixth World Archaeological Congress (WAC-6), 29 june-04 july 2008, Dublin, Ireland.
 • 17. S. Varvara, M. Gligor, V. Benea, A. Timar, S. Gualtieri, C. Cosma, B. Fabbri, „Multi-disciplinary investigation of the neolithic pottery from Alba Iulia-Lumea Noua (Romania) settlement:tehnological aspects and thermoluminiscence dating”, 14th Annual Meeting EAA, 16-21 september 2008, Malta.
 • 18. M. Gligor, V. Panaitescu, M. Rosu, S. Varvara, „Preliminary bioarchaeological and osteoanthropological analysis of neolithic human skeletal remains from Alba Iulia-Lumea Noua settlement (Romania)”, 14th Annual Meeting EAA, 16-21 september 2008, Malta.
 • Proiecte de cercetare ştiinţifică:
  • Grant CNCSIS tip A, COD 670/2006 - ”Investigaţii de natură chimică, fizică, structurală şi tehnologică asupra ceramicii preistorice aparţinând culturilor Vincča, Lumea Nouă şi Petreşti”.
  • Proiect cultural finanţat prin Administraţia Fondului Cultural Naţional (Contract nr. 42, 29.05.2006) - „Pe urmele vechilor olari: relaţia dintre om şi ceramică în timpurile străvechi” (2006) - responsabil
  • Proiect de cercetare CEEX (Contract nr. 749/P2/2006) - ,,Vârste absolute prin metode nucleare cu aplicaţii în arheologie, geologie şi mediu” (2006-2008) - membru
  • Proiect de cercetare CEEX (Contract nr 2-CEX 06-11-25/31.07.06) - ,,Studiul dinamicii parametrilor antropogenetici prin raportare la elemente bioarheologice descoperite în bazinul Mureşului Mijlociu” (2006-2008) – membru
  • Proiect internaţional (colaborare Italia-Slovenia-Romania) - „South-Eastern European Pottery: Archaeology and Scientific Techniques” (SEE PAST), finanţat de Uniunea Europeană prin programul „Culture 2000” (2006-2007) - membru.

  Telefon: +40-258-817071; Fax: +40-258-818459
  Adresă: Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12, 510010, ROMÂNIA

  Informaţii generale: arhsis@uab.ro